kulturtopp tiltalt for ni voldtekter:

Nekter straffskyld – flere av de fornærmede jobbet for ham

AKTOR: Statsadvokat Trude Antonsen er aktor i saken.
AKTOR: Statsadvokat Trude Antonsen er aktor i saken. Foto: NTB scanpix
OSLO TINGRETT (TV 2): Mannen i 50-årene skal ha vært en del av et miljø med mye festing og rus. Flere av de fornærmede jobbet for ham.

Mannen i 50-årene var iført en mørkeblå skjorte da han ankom sal 207 i Oslo tingrett tirsdag morgen.

Han svarte klart nei på spørsmål om straffskyld på samtlige tiltalepunkter.

Mannen er tiltalt for ni voldtekter av åtte kvinner i tidsrommet 2005 til 2014.

Statsadvokat Trude Antonsen startet rettssaken med sitt innledningsforedrag.

– Denne saken handler om flere forhold av såkalte sovevoldtekter, altså tilfeller der kvinnene ikke har vært i stand til å motsette seg handlingen, sier Antonsen.

Kulturtopp

Antonsen understreker at mannen har vært en sentral aktør i medie- og utelivsbransjen i mange år.

– Flere av de fornærmede har vært en del av miljøet rundt ham, og flere av dem har jobbet for ham. Han har vært en del av et miljø med seksuell stemning, med mye rus og alkohol, sier Antonsen.

Forholdene skal ha skjedd i perioden 2005 til 2014. Fordi sakene ble anmeldt en stund etter at de skjedde, er det ikke mye fysiske bevis i saken.

– Det viktigste beviset slik påtalemyndigheten ser det, er de fornærmedes forklaringer, og eventuelle likheter i disse, sier Antonsen.

Antonsen forteller også at tiltalte selv har kommet med flere forklaringer på hvorfor kvinnene har anmeldt ham for voldtekt. Han har laget egne mapper på de forskjellige fornærmede, og har omfattende dokumentasjon han ønsker legge fram i retten, blant annet i form av bilder og chatte-logger.

– I avhør har den tiltalte mannen nevnt flere ulike teorier om hva som kan være motiv for hvorfor de fornærmede har forklart seg falskt om ham, deriblant sjalusi, hevn, at de gjennomfører en mobbekampanje og ryktespredning mot ham, at de er påvirket av hverandre, av media eller av metoo-kampanjen, og at de har falske minner fra det som skjedde. Han mener de har redefinert ham fra å være en god venn, til å være en overgriper, sier Antonsen.

FORSVARER: Forsvarer Elisabeth Myhre (til venstre) og statsadvokat Trude Antonsen i retten da rettssaken startet tirsdag.
FORSVARER: Forsvarer Elisabeth Myhre (til venstre) og statsadvokat Trude Antonsen i retten da rettssaken startet tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Sammenheng med #metoo

Mannens forsvarer Elisabeth Myhre bekrefter at miljøet rundt mannen har vært seksualisert.

– Det var også et hardtarbeidende miljø der det ble skapt mange muligheter og mye kultur, sier Myhre under sitt innledningsforedrag.

Hun understreker at dommerne må huske at den tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevis.

– Alt som er skrevet i media skal ikke påvirke det som skjer her i retten. Det vil bli lagt fram omfattende dokumentasjon, og det er denne retten skal ta stilling til, sier hun.

Hun understreker at flere av kvinnene har gått sammen om å anmelde saken, og at de to første som anmeldte hadde felles møter før de gikk til anmeldelse.

– Denne tiltalen, som ved første øyekast kan fremstå som uavhengige hendelser, mener forsvaret må ses i sammenheng, sier Myhre.

Hun sier de to kampanjene #jegharopplevd og #metoo må sees i sammenheng med anmeldelsene og tidspunktene de ble levert inn.

Myhre sier også at første vitneavhør ble gjennomført først i 2017.

Politiet gjennomførte 14 avhør før saken ble omtalt i media for første gang. Etter medieomtalen gjennomførte politiet 49 nye vitneavhør. Myhre mener hovedvekten av bevisføringen hentes inn etter medieomtalen, og at dette går utover bevisenes troverdighet.

– Det blir viktig i denne saken at dere blir kjent med tiltalte. Også hans bror vil komme for å vitne i saken, sier Myhre.

Sommeren 2015

Den første saken ble anmeldt sommeren 2015. I tiden etter dette ble flere andre saker anmeldt, samtidig som politiet opprettet anmeldelser på flere saker etter at de fikk informasjon i vitneavhør.

– Det har dels kommet flere anmeldelser fordi flere kvinner har anmeldt saker, dels fordi politiet har opprettet anmeldelser, sier Antonsen.

Totalt var det 13 saker mannen var siktet for, men fire saker ble henlagt på bevisets stilling og er ikke tatt med i tiltalen.

Saken var ferdig etterforsket i 2018, og tiltalen ble tatt ut i april 2019.

– Etterforskningen har tatt tid, også har det tatt tid å få opp saken i tingretten. Det er klart at den tiden som er gått har vært en belastning for både de fornærmede og tiltalte i saken, sier Antonsen.

Mannen har også motanmeldt flere av kvinnene for falske forklaringer. Disse anmeldelsene er henlagt, men påklagd, så henleggelsene er foreløpig ikke rettskraftige.

Det er satt av åtte uker til rettssaken i Oslo tingrett, og det er innkalt over 50 vitner i saken.

Rettssaken vil legges opp slik at de fornærmede forklarer seg først, før tiltalte forklarer seg om hvert enkelt tiltalepunkt.

Samtidig av de fornærmede i de henlagte sakene også inn for å forklare seg.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook