DRAP: En 21 år gammel mann ble skutt og drept i Prinsdal i Oslo i forrige uke.
DRAP: En 21 år gammel mann ble skutt og drept i Prinsdal i Oslo i forrige uke. Foto: Terje Pedersen

ny rapport:

27 mindreårige drept de siste ti årene

Hvert tiende drapsoffer i Norge de siste ti årene var under 18 år. Til sammen ble 27 mindreårige drept i denne perioden.

Hvert år fra og med 2010 var minst ett av drapsofrene under 18 år, viser den nasjonale drapsoversikten til Kripos. De tre årene med flest barnedrap var 2010, med fem, samt fjoråret og 2018, da fire mindreårige ble drept i hvert av dem.

13 av barna var under 10 år gamle, mens 14 var mellom 10 og 18 år gamle på drapstidspunktet, viser oversikten. I samme periode ble totalt 269 personer drept her i landet. Mindreårige utgjør drøyt 10 prosent av alle drapsofre.

– Få drap

Åtte bekreftede gjerningspersoner var under 18 år gamle – seks av dem var over den kriminelle lavalder på 15 år.

– Sammenlignet med våre naboland, er det få drap i Norge. For politiet er det helt sentralt å gi pårørende og samfunnet svar på hva som har skjedd, samt å stille gjerningspersonen til ansvar. I 2019 er det ingen drapssaker som er uoppklarte, sier Vibeke Schei Syversen, leder av Voldsseksjonen på Kripos.

De fleste drapene i Norge skjer i private hjem og i de fleste sakene er det en relasjon mellom gjerningsperson og offer.

Drept av partneren

De siste ti årene har halvparten av alle gjerningspersonene vært ruspåvirket i gjerningsøyeblikket. I 2019 var tre av fire gjerningspersoner ruspåvirket.

Selv om antallet partnerdrap har gått noe ned fra 2018 til 2019 ser vi at det er kvinner som blir drept av partner eller ekspartner. I perioden 2010–2019 ble 48 % av kvinnene drept av en partner eller ekspartner, mens dette gjelder for kun 7 % av mennene. 52 % av mennene ble drept av en venn eller bekjent, mot 14 % av kvinnene.

(©NTB)