Varsler første vikingskip-utgraving siden 1904

– Vi har et ansvar med tanke på vår egen historie. Dette kan vi ikke ligge, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Someren 2019 ble det gjort undersøkelser på Gjellestadjordet og av Gjellestadskipet, av det som ble omtalt som et gigafunn. Fredag ble resultatet av de første undersøkelsene av presentert.

Til stede under presentasjonen var klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han var tydelig på at skipet nå skal graves opp.

– Det er ikke lenger en diskusjon om skipet skal graves frem, men når det kan gjøres og hvordan det skal gjøres, sier Elvestuen.

I undersøkelsene arkeologer nå har gjort av funnene som ble gjort i sommer, kom det frem at skipet er i dårlig forfatning. Skipet treverk er per nå under angrep av aggressiv sopp.

Elvestuen sier at skipets forfatning gjør at undergravingsarbeidet haster.

– Dette er et viktig funn i Norge og for verden. Det er klart at med det soppangrepet skipet er under kan vi ikke bare la det ligge. Vi må gjennomføre de nødvendige undersøkelsene ut fra det ansvaret som vi har både for norsk historie og dette som et internasjonalt viktig funn, sier Elvestuen.

SKIP: Det er så langt ukjent om skipet har vært i bruk før det ble benyttet som gravskip. Foto: Grafikk
SKIP: Det er så langt ukjent om skipet har vært i bruk før det ble benyttet som gravskip. Foto: Grafikk

Eldre enn Osebergskipet

Gjellestadskipet har en lengde på ca 23 meter, noe som et par meter lenger enn er Osebergskipet som er 21.5 meter. Lengde og form på skipet funnet på Gjellestad tilsier at det var et seilførende skip.

Prøver tatt av treverket i skipet, som tilsier at skipet er fra før vikingtiden, nemlig mellom år 603 og 724. Det er fortsatt mange tester som skal gjennomføres, så ingenting er sikkert.

Det er derimot mer sannsynlig at skipet er fra tidlig vikingtid.

Skipet ble funnet på Gjellestad i Halden i 2018 og er det første bekreftede funnet av et vikingskip siden 1903.

SKADET: Det er soppangrep på treverket fra nyere tid som nå er den største trusselen for skipet.
SKADET: Det er soppangrep på treverket fra nyere tid som nå er den største trusselen for skipet.

Angrepet av sopp

Skipets forfatning har vist seg å være truet. Treverket til skipet ble i årehundet etter nedgraving utsatt for erosjonsbakterier, men det har ikke ført til skader på skipet. Prøver viser derimot at bevart treverk i skipet er angrepet av sopp og derfor er under «hurtig og gjennomgripende nedbrytning».

Dette står i den foreløpige rapporten som fredag ble overlevert til Klima- og miljødepartementet og Riksantikvaren.

Årsaken til soppangrepet skal være at senkning av grunnvannsspeilet tillater oksygen å trenge helt ned til kjølen av skipet.

FUNNSTED: Dette er det aktuelle området på Gjellestad i Halden der skipet er funnet. Rundt gravhaugen skipet er funnet har det også ligget noe bebyggelse. Foto: Grafikk
FUNNSTED: Dette er det aktuelle området på Gjellestad i Halden der skipet er funnet. Rundt gravhaugen skipet er funnet har det også ligget noe bebyggelse. Foto: Grafikk

Utgraving

Selv om Elvestuen er positiv til en utgravning er det mye som gjenstår.

– Nå må riksantikvaren gjøre sine vurderingen og komme med en anbefaling til oss, så skal vi se på hvordan dette skal gjennomføres, sier Elvestuen.

Det har også blitt bekreftet at det har bodd folk i Gjellestad-området helt siden 1700 fkr.

Arkeologene anbefaler nå at det blir satt i gang en større utgravning av hele området.

– Vi mener det er på sin plass med en større utgraving av hele jordet, sier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen i Østfold fylkeskommune til NTB.

Det er tidligere funnet til sammen tre vikingskipsgraver her i landet. Det siste funnet ble gjort for over 100 år siden, da Osebergskipet ble funnet ved Tønsberg i 1904. Gokstadskipet ble funnet ved Sandefjord i 1880, mens Tuneskipet ble funnet ved Fredrikstad i 1867.