Deler av parkeringshuset er rast sammen etter brannen på Stavanger lufthavn, Sola, tidligere denne måneden.
Foto: Carina Johansen / NTB scanpix
Deler av parkeringshuset er rast sammen etter brannen på Stavanger lufthavn, Sola, tidligere denne måneden. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

første eksterne rapport:

– Uforsvarlig å ta seg inn i parkeringshuset

SOLA (TV 2): En ny rapport konkluderer med at det ikke er forsvarlig å slippe folk inn i parkeringshuset som brant tidligere denne måneden. Nå krever forsikringsselskap at alle norske parkeringshus må få installert sprinkleranlegg.

Brannen i det fem etasjer høye parkeringshuset på lufthavnen er trolig den største bilbrannen i Norge gjennom tidene.

Ødeleggelsene ble voldsomme og deler av bygningen klappet sammen. I dag står parkeringshuset i ruiner.

1300 biler står fremdeles inne i parkeringshuset og forsikringsselskapet Tryg Forsikring anslår at det er snakk om skader for minst 320 millioner kroner.

Første eksterne rapport

Fredag går Avinor ut med en pressemelding, etter at konsulentgruppen COWI har overlevert sin rapport til selskapet.

STORBRANN: Slik så det ut da storbrannen herjet på Stavanger lufthavn, Sola, 7. januar.
STORBRANN: Slik så det ut da storbrannen herjet på Stavanger lufthavn, Sola, 7. januar. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Vi har nå fått en første ekstern ekspertvurdering av byggets tilstand. Den konkluderer med at det ikke er trygt å gå inn i bygget, og det vil derfor ikke være mulig å hente ut biler eller andre eiendeler fra parkeringshuset nå. Vi ber de som har biler stående i parkeringshuset å ha dialog med sitt forsikringsselskap, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

Det var ventet at rapporten kanskje kunne si noe konkret om hvorvidt det er mulig å hente bilene ut av bygningen – eller om den må rives med alle bilene inne i parkeringshuset.

UTRYGT: Den første eksterne rapporten etter garasjebrannen på Sola er klar. Den konkluderer med at det er uforsvarlig å gå inn i bygget, opplyser lufthavndirektør Anette Sigmundstad. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
UTRYGT: Den første eksterne rapporten etter garasjebrannen på Sola er klar. Den konkluderer med at det er uforsvarlig å gå inn i bygget, opplyser lufthavndirektør Anette Sigmundstad. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Flere vurderinger

Selv om det ikke er forsvarlig å sende folk inn i bygget, er det mulig å benytte sleperoboter til å ta ut flere biler. Det er imidlertid et møysommelig arbeid, som tar tid.

– Avinor er i dialog med forsikringsselskaper og offentlig tilsynsmyndigheter med hensyn til veien videre. Det vil bli vurdert hvorvidt bilene skal tas ut før, eller i forbindelse med eventuell rivning av bygget, sier Sigmundstad.

Avinor opplyser om at de er i gang med vurderingene av hva som skal skje med bygget fremover, men at de ikke har konkludert enda. Det gjøres også en vurdering av parkeringshusets fasade, for å avgjøre hvilke deler av bygget som må sikres ytterligere.

Krever kartlegging

I kjølvannet av den omfattende brannen krever nå Tryg Forsikring en kartlegging av brannsikkerheten i alle norske parkeringshus. Alle offentlige parkeringshus må utstyres med sprinkleranlegg, mener de.

– Det er tankevekkende at vi får en så stor skade i et område med god brannberedskap. Det forteller oss at norske parkeringshus er potensielle brannbomber, og at skadene kan bli enorme dersom en brann starter, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i selskapet.

De har fått inn 120 skadesaker i forbindelse med brannen. Fremdeles har de 65 biler stående inne i bygningen.

KRAV: Ole Irgens, kommunikasjonssjef i forsinkringsselskapet Tryg, krever nå at alle offentlige parkeringshus må ha sprinkleranlegg. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
KRAV: Ole Irgens, kommunikasjonssjef i forsinkringsselskapet Tryg, krever nå at alle offentlige parkeringshus må ha sprinkleranlegg. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Billig sikkerhetstiltak

Ifølge kommunikasjonssjefen er det beregnet at et slikt anlegg ville ha kostet om lag 7 millioner kroner i dette tilfellet. Det er et billig sikkerhetstiltak, mener han.

– Sprinkleranlegg kan forsinke en brann slik at brannmannskapene får bedre tid på seg til å slokke. I Stavanger gikk det bare 10 minutter før konstruksjonen ble så skadd at brannfolkene måtte ut. Et sprinkleranlegg kunne forlenget denne tiden, sier Irgens.

Det er allerede varslet at Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap skal undersøke alle sider ved storbrannen.

Lufthavndirektøren ved Stavanger lufthavn sier det er for tidlig å konkludere med hvordan det nye parkeringshuset skal sikres mot brann, men at de naturligvis ikke ønsker å havne i en lignende situasjon igjen.