32-åringen er dømt til forvaring for blant annet å ha voldtatt en tre måneder gammel baby, i en av norgeshistoriens groveste overgrepssaker. Da han nylig søkte om prøveløslatelse advarte ekspertene, men Asker og Bærum tingrett valgte å prøveløslate mannen.
32-åringen er dømt til forvaring for blant annet å ha voldtatt en tre måneder gammel baby, i en av norgeshistoriens groveste overgrepssaker. Da han nylig søkte om prøveløslatelse advarte ekspertene, men Asker og Bærum tingrett valgte å prøveløslate mannen. Foto: NTB scanpix

voldtok jentebaby:

32-åring løslates tross advarsler fra eksperter

Mannen ble dømt til forvaring i en av de groveste overgrepssakene her til lands. Nå skal han prøveløslates, selv om fagfolk advarer og er sterkt i mot løslatelse.

I 2013 rullet politiet opp en sak som rystet hele landet.

Saken ble avdekket ved en tilfeldighet, da en jente på 12 år ble meldt savnet i Oslo.

Politiet gjennomgikk datamaskinen hennes, for å lete etter spor etter hvor hun kunne være. Det var da politiet gjorde sjokkfunn, som førte til at de rullet opp et overgrepsnettverk.

Hos en av aktørene i dette nettverket ble det funnet en film som viste en voksen mann ha oralsex med et lite spedbarn.

Groveste i norsk rettshistorie

Videre opprulling av saken endte til slutt med at tre menn og to kvinner ble tiltalt og dømt, i det som ble betegnet som en av de groveste overgrepssakene i norsk rettshistorie.

Et tidligere kjærestepar ble blant annet dømt for å ha utsatt sine egne spedbarn for grove seksuelle overgrep, invitere andre til å forgripe seg på barn, samt å filme overgrepene.

Rettssaken hadde så mange grufulle detaljer at både erfarne advokater og journalister måtte gå til psykolog for å bearbeide saken.

Voldtekt av jentebaby

En av de domfelte, en nå 32 år gammel mann fra Oslo, ble dømt til forvaring i ni år – med en minstetid på seks år.

Dommen omhandlet blant annet voldtekt til seksuell omgang, likestilt med samleie, av en tre måneder gammel jente. Voldtekten ble begått av flere i fellesskap, på en særlig krenkende måte og med uvanlig sterkt forsett – da voldtekten var planlagt allerede før jenta ble født.

I tillegg ble 32-åringen dømt for besittelse av 486 filmer og 6461 bilder som viser grove seksuelle overgrep mot barn, filmer og bilder han hadde samlet i over ti år.

Da minstetiden var ferdigsonet i august i fjor, begjærte 32-åringen seg prøveløslatt. Da ble det ikke anbefalt prøveløslatelse.

Risiko for gjentakelse

Fire ganger har han søkt om, og fått avslag på, søknad om jevnlige korttidspermisjoner for å få behandling ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi. Begrunnelsen for avslagene har vært at Ila ikke har tillit til 32-åringens evner og vilje til å overholde vilkår for eventuelle korttidspermisjoner til behandling.

Når 32-åringen nå har søkt om prøveløslatelse igjen, har Asker og Bærum tingrett tatt stilling til om han har klart å tilpasse seg, fungere og utvikle seg innen et strengt fengselsregime og om han er klar for løslatelse.

Det var Drammens Tidende som først omtalte 32-åringens prøveløslatelse.

Psykologene og psykiaterne som har behandlet 32-åringen har sett at han gjennom soningen har tatt ansvar for handlingene sine. De opplyser at han går i behandling og de erfarer at han har påbegynt en endringsprosess.

– Selv om vi ser en positiv utvikling hos han, vil det være relevant for gjentagelsesrisikoen å se stabiliteten i denne over tid. Det er også viktig å huske at de som tidligere har begått seksuelle overgrep vil statistisk sett alltid ha forhøyet risiko for gjentakelse av denne atferden, opplyser de sakkyndige.

Flere sakkyndige konkluderte under rettssaken at 32-åringen har diagnosen pedofil, samt at de vurderte tilbakefallfaren som høy og at det var usikkert om behandlingen av han ville ha noen effekt.

Reell bekymring

Psykologene og psykiaterne, som har vurdert 32-åringen mens han har sittet i forvaring, mener at til tross for antydninger til en positiv utvikling er det i dag vanskelig å si hva som i fremtiden vil stoppe ham fra igjen å begå seksuelle overgrep eller benytte seg av barnepornografisk materiale.

– Hans evne til å skjule sine avvikende seksuelle interesser og dyssosiale handlinger, og både fremstå og fungere tilnærmet normalt i samfunnet, er veldig bekymringsverdig, opplyser de sakkyndige.

Den erfarne rettspsykiateren Randi Rosenqvist, har også vurdert 32-åringen. Selv om hun mener at han har kommet langt i behandlingen, er hennes vurdering at det fremdeles foreligger grunnleggende problemer hos ham som ikke er løst.

Etter Rosenqvists vurdering er ikke 32-åringen klar for prøveløslatelse.

Flere av Ilas fagpersoner mener at det over tid har skjedd en indre progresjon hos 32-åringen. Men med tanke på hans omfattende problematikk, anses imidlertid ikke endringene hos ham store nok til at gjentagelsesfaren er redusert i tilstrekkelig grad.

Spørsmålet Asker og Bærum tingrett måtte ta stilling til er om situasjonen i dag er slik at faren for at 32-åringen på ny vil begå seksuelle overgrep overfor barn vil bli redusert i tilstrekkelig grad ved relevante hjelpetiltak, slik at han kan prøveløslates.

Dommerne uenige

Retten var ikke enig da de vurderte spørsmålet om prøveløslatelse. Den ene meddommeren viste til advarslene fra fagpersonene på Ila som advarte mot prøveløslatelse.

Mens de to andre dommerne mente det er rimelig tvil om det er fare for at 32-åringen vil begå nye seksuallovbrudd dersom han blir prøveløslatt – og at denne tvilen må komme ham til gode.

På tross av tvilen mellom dommerne, og de sakkyndiges klare oppfordring, valgte dermed retten at mannen skal prøveløslates.

Statsadvokaten har ikke anket dommen.

– Siden 32-åringen vil få oppfølging og behandling også etter at han kommer ut, vil han ha noen å henvende seg til hvis hans situasjon blir vanskelig. Han har nå sittet i fengsel i seks år, og flertallet finner det sannsynlig at fengselsoppholdet har hatt en individualpreventiv effekt på ham, står det å lese i dommen.

Kriminalomsorgen har satt klare krav for at 32-åringen kunne prøveløslates nå, blant annet kontroll av elektronisk utstyr, faste innetider, ikke på noen måte ha kontakt med barn under 16 år, ikke oppsøke steder der barn naturlig oppholder seg, ikke benytte alkohol eller ta kontakt med fornærmede i denne eller tidligere straffesaker.

Brudd på vilkårene vil trolig føre til at han blir satt i forvaring igjen.

– En sterk indikasjon

Psykolog Pål Grøndahl.
Psykolog Pål Grøndahl. Foto: NTB scanpix

Pål Grøndahl har jobbet som rettspsykolog og sakkyndig i 20 år, og har truffet mange som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep mot barn i Norge.

Han sier at det ikke er helt uvanlig at det er uenighet mellom de sakkyndige og retten i overgrepssaker hvor det skal vurderes risiko.

– Når det er snakk om risikovurdering i en slik sak, så kan de sakkyndige og retten vurdere det på ulike måter. Vi sakkyndige gir råd, men det skjer at domstolen vil vise at de er selvstendige og legger andre kriterier til grunn, sier Grøndahl til TV 2.

Rettspsykologen sier at det er mange moment som spiller inn om denne personen bør løslates eller ikke, og retten er nødt til å vurdere alle sidene av saken nøye.

– Men at de sakkyndige, som har behandlet mannen, mener han ikke er klar for prøveløslatelse, samt at retten selv heller ikke er samstemte gir en sterk indikasjon, sier Grøndahl, som forøvrig uttaler seg på generelt grunnlag.

– Fornøyd

32-åringens forsvarer, advokat Espen Wangberg, sier at hans klient selvfølgelig er fornøyd med at han blir prøveløslatt.

Wangberg sier at han registrerte at de sakkyndige ikke var enige i om hans klient skulle prøveløslates, og at det var en dissens fra den ene meddommeren. Men Wangberg legger til at fagdommeren i saken var ganske klar i at hans klient skal prøveløslates.

– Etter prøveløslatelsen går han inn i fase over to og et halvt år hvor han blir tett fulgt opp. Dette er en sikkerhet både for han og for alle andre, sier Wangberg.