FÅR JODTABLETTER: Alle barnehager og skoler i Oslo får utdelt jodtabletter. Andre kommuner har satt i gang lignende tiltak. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
FÅR JODTABLETTER: Alle barnehager og skoler i Oslo får utdelt jodtabletter. Andre kommuner har satt i gang lignende tiltak. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Alle barnehager og skoler i Oslo får utdelt jodtabletter

Alle barnehager og skoler i Oslo får i løpet av januar utdelt jodtabletter som en del av atomberedskapen.

Det opplyser fungerende smittevernoverlege i Helseetaten i Oslo kommune, Anita Jeyananthan, til Nettavisen.

Foreldrene med barn og elever under 16 år må gi samtykke til at personalet ved barnehagen, skolen eller institusjonen kan dele ut jodtabletter til barna deres ved en atomhendelse.

Flere andre kommuner har iverksatt lignende tiltak.

Endret trusselbilde

I 2018 oppfordret norske myndigheter folk om å ha jodtabletter hjemme, som en av tingene man bør ha en eventuell krisesituasjon. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppfordret alle nordmenn til å skaffe seg en grunnberedskap som holder for 72 timer.

Jodtablettene er ment for de gruppene som har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen ved en eventuell atomulykke som gir utslipp av radioaktivt jod.

I september 2018 gikk Kriseutvalget for atomberedskap ut med en anbefaling om at alle landets kommuner må ha jodtabletter tilgjengelige for barn, unge under 18 år, gravide og ammende.

Norske strålevernmyndigheter opplyste at trusselbildet på atomberedskapsområdet hadde endret seg de siste årene. I en rapport om endringene i trusselbildet heter det at «alvorlige atomhendelser kan inntreffe og ramme Norge eller norske interesser». (NTB/TV 2)