KLAR TALE: Abid Raja sier han vil kjempe på landsmøtet.
KLAR TALE: Abid Raja sier han vil kjempe på landsmøtet. Foto: Terje Bendiksby

Venstre splittet om aktiv dødshjelp:

Raja: – Staten bør ikke ta liv

Venstres prinsipprogramkomite er delt på midten i spørsmålet om aktiv dødshjelp. Lederkandidat Sveinung Rotevatn, som er medlem av komiteen, går inn for å tillate aktiv dødshjelp. Nå advarer Abid Raja sitt eget parti på det sterkeste.

På Venstres landsmøte 17.-19. april står ikke bare striden om hvem som skal lede partiet videre. Partiet skal også vedta nytt prinsipprogram.

Partiets forrige program ble behandlet og vedtatt i 2007. Prinsipprogrammet legger føringer for Venstres politikk de neste 10-12 årene.

Prinsipprogramkomiteen, som leder av Iselin Nybø, er uenige i spørsmålet om aktiv dødshjelp. Fem av medlemmene er for og fem av medlemmene er imot. Det får TV 2 bekreftet.

Lederkandidat Sveinung Rotevatn, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, Tord Hustveit, Trine Noodt og Sofie Høgestøl vil gå inn for å tillate aktiv dødshjelp. Iselin Nybø og Venstre-veteran Odd Einar Dørum er imot. Det samme er ordfører Alfred Bjørlø, Torgeir Anda og Tina Kornmo.

Innstillingen fra de som er for, lyder slik:

«Retten til å bestemme over egen kropp innebærer også retten til å avslutte sitt eget liv. Venstre ønsker å åpne for eutanasi under strenge forutsetninger. Helsepersonell skal kunne reservere seg.»

Motstanderne ønsker følgende avsnitt: «Respekten for menneskets integritet fordrer at det er mennesket selv som fatter beslutningene om eget liv og egen kropp, så lenge det er helsemessig beslutningskompetent og fri fra ytre press. Dette innebærer en rett til å avslutte medisinsk behandling, også når dette medfører en fremskynding av døden».

Hansmark: – Av respekt for de som dør med mye smerter

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark håper partiet «er klare» til å være for aktiv dødshjelp.

– Partiet har vært delt på midten tidligere landsmøter, men stadig flere i befokningen er for aktiv dødshjelp, sier han til TV 2.

Han mener det er to grunner til at man skal tillate det.

HÅPER PÅ SEIER: Unge Venstres leder Sondre Hansmark.
HÅPER PÅ SEIER: Unge Venstres leder Sondre Hansmark. Foto: Vidar Ruud

– Den ene er prinsipiell og den andre pragmatisk. Folk har retten til å eie sin egen kropp og kan gjøre det man vil med den. Det å bestemme over sin egen kropp betyr også å avslutte sitt eget liv. Så er det mange mennesker hvert år som har mye smerte og ikke har kontroll når livet avsluttes. I respekt for de som dør i mye smerter hvert eneste år, så mener jeg de bør få dø på en verdig og smertefri måte.

– Hvor setter man en grense for hvem som skal få aktiv dødshjelp?

– Jeg mener at erfaringene fra andre land er at grenser ikke flyttes og at man må regulere det slik man gjør det i stater i USA. Det er klare krav, som for eksempel at du må være samtykkekompetent, psykisk tilregnelig, si ja med ukers mellomrom og det må være en dødelig sykdom. Man kan ramme det inn på en god måte, sier Unge Venstre-lederen.

– Jeg tror mange er imot fordi de mener det er problematisk at staten skal gå inn og ta et liv. Den argumentasjonen forstår jeg, men eierskapet til sin egen kropp veier tyngre, fortsetter Hansmark.

– Abid Raja og Sveinung Rotevatn står på hver sin side i saken. Tror du dette kan bli en del av lederstriden?

– Jeg tror ikke det. Det er så mange spørsmål som skal opp. Jeg vet Abid og Sveinung har sine meninger, og de har nok ikke endret mening. De får kjempe for det de tror på, og legge lederkabalen til side.

Raja: – Hører ikke hjemme

Abid Raja, som vil inn i ledelsen i Venstre, sier «staten ikke bør ta liv».

Han lover at han vil kjempe mot aktiv dødshjelp på landsmøtet.

– Jeg er helt enig med vår tidligere justisminister Odd Einar Dørum og vår folkekjære ordfører Alfred Bjørlo. De målbærer sosialliberale Venstre på et godt vis. Staten bør ikke ta liv, og det senker terskelen for når et menneske blir en byrde for familiene. Dette er ikke tuftet på de sosialliberale prinsippene. Jeg har aktivt jobbet imot standpunktet om aktiv dødshjelp på alle Venstres landsmøter. Det vil jeg også gjøre i fortsettelsen og jeg er helt på linje med Dørum, Bjørlo og komiteens leder, sier Raja til TV 2.

Han mener aktiv dødshjelp vil være å dra samfunnet i feil retning.

– Det er ikke statens oppgave å ta livet til sine egne borgere. Staten skal gi aktiv smertelindring og helsehjelp. Når folk blir veldig syke, føler de noen ganger at de er en belastning for familien og kan føle det er bra for familien om de forsvinner. Aktiv dødshjelp vil dra samfunnet i en feil retning og det hører ikke hjemme i et sosialliberalt parti. Rettighetene og menneskeverdet skal stå sentralt.

– To navn som ofte nevnes i lederspørsmålet ønsker det motsatte av hverandre. Viser dette forskjellen på hvilket Venstre dere ønsker?

– Mitt standpunkt bør være kjent fra før i partisammenheng og jeg mener dette er en diskusjon vi gjerne kan ta, men et sosialliberalt parti skal ta vare på menneskerettighetene og menneskeverdet. Jeg er veldig glad for at vår folkekjære ordfører, tidligere justisminister og komitéleder er imot. Vi skal ikke bli et liberalistisk parti, vi skal fortsette å være sosialliberalistisk parti, svarer Raja.

Rotevatn sier til TV 2 at saken er vanskelig.

– Dette er et vanskelig etisk spørsmål for mange av oss. For meg har det avgjørende vært hensynet til de som lider seg gjennom grusomme smerter mot slutten av livet, og som ønsker en verdig avslutning. Det bør vi ikke nekte dem, sier Rotevatn.

Skei Grande er motstander

Trine Skei Grande er en kraftig motstander av aktiv dødshjelp.

I 2017 da landsmøtet tok stilling til et forslag om å utrede aktiv dødshjelp, sa Skei grande.

– Når staten skal organisere å ta livet av egne borgere, kommer du i et umulig grenseland der du kan gjøre feil. Dette er den mest ultimate feilen en stat kan gjøre.

Ifølge NTB sa hun også at hun har en prinsipiell holdning om at en stat ikke skal «drepe sine borgere».