FENGSEL: Tirsdag er det høring om den omfattende bruken av isolasjon i norske fengsler.
FENGSEL: Tirsdag er det høring om den omfattende bruken av isolasjon i norske fengsler. Foto: Heiko Junge /NTB Scanpix

Isolasjon i norske fengsler:

– Bare tidsspørsmål før Norge blir dømt

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener isolasjon i norske fengsler er den mest alvorlige menneskerettsutfordringen i Norge.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske fengsler har fått massiv kritikk på grunn av omfattende bruk av isolasjon. I juni sendte Sivilombudsmannen en særskilt melding til Stortinget, hvor han slo alarm om at Norge brøt internasjonale konvensjoner.

Tirsdag hadde kontroll- og konstitusjonskomiteen holdt høring på Stortinget om meldingen, og uroen var påtakelig.

– Når jeg blir spurt om hva som er den mest alvorlige menneskerettsutfordringen i Norge, svarer jeg isolasjon av innsatte i norske fengsler og behandling av innsatte med psykiske lidelser. Det har jeg svart lenge, sa NIM-leder Adele Matheson Mestad i Stortingets høring tirsdag.

Hun peker på to viktige utgangspunkter for kritikken, som er at innsatte har like menneskerettigheter som alle andre, og at isolasjon er både skadelig og farlig for mennesker.

– Det er bare et tidsspørsmål før det foreligger fellende dommer mot Norge i nasjonal eller internasjonal rett, sa Mestad.

For få ansatte

Ifølge ombudsmannens rapport bryter dagens praksis med både norsk lov og internasjonale menneskerettighetsstandarder. Norge har også i en årrekke blitt kritisert for isolasjonsbruken av både FNs og Europarådets torturkomiteer.

I rapporten kommer det også fram at uegnede bygninger og for få ansatte fører til utstrakt bruk av isolasjon i norske fengsler.

Mestad trekker fram dette punktet som ett av tre særlig alvorlige forhold i meldingen.

– Det andre er ivaretakelsen av innsattes psykiske helse, og særlig når det gjelder tvangstiltak overfor dem. Og det tredje er manglende kontrollorganismer og svakheter ved eksisterende tilsynsorganer, som at de ikke har fri rettshjelp, sier hun.

Rådet for psykisk helse opplyste om at hele 92 prosent av innsatte har tegn på psykiske lidelser, og fremholdt at isolasjon gir økt fare for selvmord og psykiske lidelser.

– Kan ikke endres

Forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund (NFF) sier for få ansatte har blitt en hovedregel i fengslene.

– Vi må gjerne endre standarer, men dette lar seg ikke gjøre innenfor dagens budsjett, sier Aase.

Han peker på at kriminalomsorgens driftsbudsjett har blitt kuttet med nærmere 400 millioner kroner siden 2015, i tråd med avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE).

– NFF har flere ganger tatt opp konsekvensene av de årlige budsjettkuttene med statsrådene. Til tross for våre innsigelser og bekymringer har det vært et unisont svar at alle statlige etater skal ha reformen, og vi er ikke noe unntak, sier Aase.

– Helseskadelig

Røde Kors deltar også i høringen, etter de tidligere tirsdag lanserte sin rapport om isolasjon i norske fengsler.

Røde Kors har besøkt norske fengsler siden 1960. Høsten 2019 sendte Røde Kors ut et skjema på e-post til de 423 frivillige visitorene. 81 svarte, og delte sine erfaringer fra sine møter med innsatte. Det har resultert i rapporten som legges fram tirsdag.

– Røde Kors mener at innsatte må ha minst tolv timer fellesskapstid hver dag. Slik er det ikke i dag. Tvert imot er det utstrakt bruk av isolasjon. Vi deler Sivilombudsmannens bekymringer, sa generalsekretær Bernt Apeland i Norges Røde Kors i høringen.

Her er hovedfunnene fra Røde Kors' rapport:

  • Isolasjonsbruken i norske fengsler er helseskadelig. Isolasjon rammer ofte en gruppe innsatte som allerede er utsatt på grunn av dårlig helse, rusproblemer eller andre alvorlige utfordringer.
  • Isolasjonsbruken i norske fengsler kan skade mulighetene for rehabilitering og god tilbakeføring til samfunnet.
  • Lav bemanning i fengslene er en sentral del av grunnen til manglende aktivitetstilbud, og den høye bruken av isolasjon.
  • Medmenneskelig kontakt og samtaler med en nøytral aktør utenfra fengselet bidrar til å forebygge isolasjon og dempe isolasjonsskader.

Senere tirsdag forklarte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og helseminister Bent Høie (H) seg for komiteen.

Justisministeren vil se på problemene rundt den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler, men lover ingen konkrete tiltak – foreløpig. I høringen vedgikk Kallmyr at rapporten fra Sivilombudsmannen er alvorlig.

Avviser bemanningsproblemer

Kallmyr ville ikke svare direkte på de etter hvert mange spørsmålene fra komiteen om bemanningen i fengslene er for dårlig.

– Det er like mange ansatte nå som i 2014, mens antall innsatte i fengslene har gått kraftig ned. Å si at problemene med isolasjonsbruken skyldes ABE-reformen er en kraftig underdrivelse av problemet, framholdt han i høringen.

Selv legger Kallmyr delvis skylden på gamle og uhensiktsmessige bygg.

– Det er det aller viktigste. Men det tar tid å bygge nye fengsler, sier han.

Øker selvmordsfaren

Helseminister Bent Høie (H) framholdt at fengslene skal få styrket beredskap innen området rus og psykiske problemer da han forklarte seg for komiteen.

Både Rådet for psykisk helse og Røde Kors peker på at isolasjon gir økt fare for selvmord og psykiske lidelser, mens SVs Petter Eide mener norsk isolasjonspraksis grenser mot tortur.

– Det opprører meg veldig å høre historier om folk som er innesperret på cella 23 timer i døgnet i flere år. Dette er både ulovlig og menneskelig opprørende, sier Eide.

Parallelt løp

Like før jul la han og flere SV-politikere et forslag for Stortinget om å etablere en langt strengere standard for bruken av isolasjon.

Forslaget ligger nå til behandling i justiskomiteen. Eide er imidlertid forberedt på at forslaget vil bli nedstemt i Stortinget.

– Men dette handler om å få Arbeiderpartiet og Senterpartiet over på vår side, slik at vi kan endre situasjonen dersom rødgrønn side vinner valget i 2021, sier han. (TV 2/NTB)