ISOLERING: Mange innsatte i norske fengsler isoleres på grunn av lav bemanning.
ISOLERING: Mange innsatte i norske fengsler isoleres på grunn av lav bemanning. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Sterk kritikk mot isolasjon i norske fengsler: – Man visner innvendig

Tirsdag er det høring om umenneskelig behandling av innsatte i norske fengsler. – Jeg sitter der med en person som gråter med hodet i fanget mitt, forteller en av de besøkende i norske fengsler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske fengsler har fått massiv kritikk på grunn av omfattende bruk av isolasjon.

Kritikken kom først i form av en særskilt melding til Stortinget fra Sivilombudsmannen juni 2019. Meldingen har ført til en høring i Stortinget tirsdag.

Samtidig publiserer Røde Kors en egen rapport om isolasjonens konsekvenser.

– Veldig mange opplever isolasjon. Det gjør at du mister menneskelig kontakt, nærhet og normalitet i hverdagen, sier Lise Berge Brattvåg, en av Røde Kors' frivillige besøkende til innsatte i norske fengsler.

– Ikke engang dømt

Brattvåg har vært visitor i snart fem år. En visitor er en frivillig fra Røde Kors som besøker innsatte i norske fengsler.

– De er jo fullstendig klar over hvilke fordommer som finnes der ute, så i starten er de ofte skeptiske til hvorfor jeg er der, sier Brattvåg.

Hun besøker menn i Oslos fengsler, og det innebærer både de som er dømt for en forbrytelse, og de som sitter i varetekt.

– Enkelte av de innsatte sitter i varetekt, og er ikke dømt når de soner i det de oppfatter som isolasjon. De som er dømt er i utgangspunktet dømt til frihetsberøvelse, men etter min erfaring opplever de ofte isolasjon som en konsekvens av manglende menneskelig kontakt og nærhet, forteller Brattvåg.

Røde Kors har besøkt norske fengsler siden 1960. Høsten 2019 sendte Røde Kors ut et skjema på e-post til de 423 frivillige visitorene. 81 svarte, og delte sine erfaringer fra sine møter med innsatte. Det har resultert i rapporten som legges fram tirsdag.

I undersøkelsen ble følgende definisjon på isolasjon brukt:

«Med isolasjon mener vi at innsatte blir holdt adskilt fra andre innsatte og menneskelig kontakt blir redusert til et minimum».

Blant funnene Røde Kors har gjort blant de innsatte er det konsentrasjonsvansker, hallusinasjoner, angst, depresjoner, sløvhet og passivitet, selvmordstanker, aggressiv adferd og selvskading.

  • Isolasjonsbruken i norske fengsler er helseskadelig. Isolasjon rammer ofte en gruppe innsatte som allerede er utsatt på grunn av dårlig helse, rusproblemer eller andre alvorlige utfordringer.
  • Isolasjonsbruken i norske fengsler kan skade mulighetene for rehabilitering og god tilbakeføring til samfunnet.
  • Lav bemanning i fengslene er en sentral del av grunnen til manglende aktivitetstilbud, og den høye bruken av isolasjon.
  • Medmenneskelig kontakt og samtaler med en nøytral aktør utenfra fengselet bidrar til å forebygge isolasjon og dempe isolasjonsskader.

    Kilde: Røde Kors

– Visner innvendig

Røde Kors visitorenes primære virke er å tilby en-til-en samtaler. Dette er noe mange innsatte savner, ettersom mangelen på sosial kontakt forsterkes under isolasjon, mener Brattvåg.

– En av de innsatte jeg snakket med beskrev isolasjon som at han visner innvendig. Han har ingen å snakke med og ingen å dele tankene og bekymringene sine med. Da blir man liggende og gnage på bekymringene og de vonde tankene, sier Brattvåg.

Brattvåg møtte den innsatte i omtrent ni måneder. Hun opplevde at han hadde depresjoner, var mye trist, og at han ikke hadde noe fremtidshåp på grunn av isolasjonen.

– Han følte han bare var en byrde uten den menneskelige kontakten og nærheten mennesker trenger. Det blir en desperasjon, sier hun.

– Aggresjon

I løpet av de fem årene har hun besøkt mellom 20 og 30 menn i fengsler i Oslo. Mange har opplevd isolasjon, og sliter med de samme psykiske problemene som en konsekvens.

RØDE KORS: Lise Berge Brattvåg er en av Røde Kors' frivillige visitorer. Foto: Privat
RØDE KORS: Lise Berge Brattvåg er en av Røde Kors' frivillige visitorer. Foto: Privat

– Jeg har også møtt på enkelte som føler en sterk aggresjon på grunn av isolasjonen, både mot selv og mot andre.

Hun forteller at flere av mennene har en bakenforliggende utfordring med psykisk helse. En av mennene hun har møtt gjennom sitt frivillige arbeid, er en norsk 19 år gammel mann. Han mistet familien sin, ble rusmisbruker og senere kriminell.

– Jeg sitter der med en person som gråter med hodet i fanget mitt, og som bare ønsker seg hjem til mamma, men ikke har mulighet til det. Det berører meg jo.

Ulovlig isolasjon

Menneskerettighetene setter begrensninger for hvordan isolasjon kan brukes, og vi har eksempler fra Norge på at isolasjon har ført til menneskerettighetsbrudd, skriver Røde Kors i rapporten.

Røde Kors skriver videre at bruk av isolasjon og begrensninger i fellesskap foregår i stort omfang i norske fengsler, men at ingen vet hvor mye isolasjon som finner sted.

Kriminalomsorgens egne tall viser at en høy andel av isolasjonen er ulovlig.

Sivilombudsmannen

I tidsrommet 2014 til 2018 har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkt 19 fengsler med høyt sikkerhetsnivå.

STORTINGET: Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger utenfor Stortinget.
STORTINGET: Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger utenfor Stortinget. Foto: Ole Berg-rusten / NTB Scanpix

Besøkene førte til den særskilte meldingen som i juni ble sendt til Stortinget. Særskilt melding er det sterkeste virkemiddelet Sivilombudsmannen har overfor forvaltningen.

– Vi har gjennom våre besøksrapporter gjentatte ganger pekt på risikoen for umenneskelig behandling, men Kriminalomsorgen har ikke fulgt opp våre rapporter når det gjelder isolasjon. Det er derfor på høy tid at politikerne tar tak i dette og behandler det i Stortinget slik at vi får isolasjonsbruken ned, sa sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

I norske fengsler er hver fjerde innsatt innelåst på sin egen celle 16 timer eller mer i døgnet på hverdager. I helgene er omfanget enda høyere.

– Slik situasjonen er i dag overholdes hverken norsk lov eller internasjonale menneskerettighetsstandarder, og mennesker påføres skader under soning, sier han.

Etter Sivilombudsmannens melding har også Kriminalomsorgen uttalt at de ønsker mindre isolasjon i norsk kriminalomsorg, og har iverksatt en rekke tiltak for å redusere bruk av isolasjon.