BEKLAGET: Trygderettens leder Trine Fernsjø (midten),
Bjørn Arvid Lervik (t.h.), avdelingsleder og 
Øyvind Bø, juridisk rettsmedlem under høringen til kontroll- og konstitusjonskomiteen.
BEKLAGET: Trygderettens leder Trine Fernsjø (midten), Bjørn Arvid Lervik (t.h.), avdelingsleder og Øyvind Bø, juridisk rettsmedlem under høringen til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Lise Åserud

Trygderetten uenig med Nav: «Spesiell situasjon»

Trygderettens leder Trine Fernsjø sier de reflektert mye over hvordan de i en årrekke kunne tolke trygdereglene feil, men de har ikke funnet noe godt svar. Samtidig beskriver hun uenigheten med Nav som spesiell.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Aller først vil jeg på Trygderettens vegne sterkt beklage de feil som er begått hos oss, sier Trygderettens leder Trine Fernsjø.

– Jeg beklager at det har unødvendige belastninger for personer som har fått avslått rettigheter de har krav på.

Varselet om at reglene ble brukt feil, kom fra Trygderetten i 2017. Fra juni 2017 til mars 2018 sendte ankeorganet ni saker tilbake til Nav med denne begrunnelsen.

Fernsjø orienterte om Trygderettens praksis fra 2012 til juni 2017.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder åpen høring om trygdeskandalen 9. og 10. januar.

* Bakgrunnen for høringen er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse om saken i Stortinget 5. november, samt etterfølgende korrespondanse mellom komiteen og regjeringen.

* Fra den rødgrønne regjeringsperioden skal tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og de tidligere arbeids- og sosialministrene Anniken Huitfeldt (Ap) og Hanne Bjurstrøm (Ap) forklare seg.

* Fra dagens regjering skal statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialministrene Hauglie og Robert Eriksson (Frp) forklare seg. Det skal også justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

* Fra påtalemyndigheten er tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch innkalt.

* Fra Nav skal Nav-sjef Sigrun Vågeng og hennes forgjenger Joakim Lystad forklare seg.

* Også Trygderetten, Advokatforeningen og tillitsvalgte er invitert til høringen.

* Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

(Kilde: NTB)

– I nesten alle sakene stadfestet vi Navs vedtak. Trygderetten overså forordrningen i mange av disse sakene. Dessverre. I flere saker er det likevel slik at stadfestelsene kan ha vært et riktig resultat, for eksempel hvis den private parti ikke oppfylte sykdomsvilkåret eller aktivitetskravet.

«Spesiell situasjon»

– Etter juni 2017 har det vært enighet internt i Trygderetten om hvordan artikkel 21 skulle forstås, sier Trygderettens leder.

I august 2018 kom det en kjennelse hvor Trygderetten fastslo at oppholdskravet i Folketrygdloven må vike for EØS-reglene, ifølge Fernsjø.

– Saken ble sendt tilbake til Nav, men den kom tilbake etter veldig kort tid. Jeg mener det var cirka en måned. Der opprettholdt Nav at det kunne stilles krav i Norge.

– Høsten 2018 var det klart for oss at Nav ikke innrettet seg etter Trygderettens lovforståelse. Det var en spesiell situasjon høsten 2018, sier Fernsjø.

Ikke noe godt svar

Trygderettens leder har ikke noe godt svar på hvorfor de i mange år tolket regelverket feil.

– Vi har i tiden etter oktober reflektert mye om hvorfor det tok så lang tid å etablere en klar forståelse av artikkel 21. Jeg har ikke noe godt svar på det. Generelt har det vært lite oppmerksomhet rundt artikkel 21 fra private parter.

Hun opplyste at Trygderetten siden 2012 har behandlet 159 ankesaker som har eller kan ha tilknytning til artikkel 21.