ORIENTERER: For politiinspektør Tommy Brøske har mesteparten av 2019 gått med til forsvinningssaken i Lørenskog. Fremdeles er Anne-Elisabeth Hagen (69) ikke funnet.
ORIENTERER: For politiinspektør Tommy Brøske har mesteparten av 2019 gått med til forsvinningssaken i Lørenskog. Fremdeles er Anne-Elisabeth Hagen (69) ikke funnet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Politiet:

Så mye har Lørenskog-forsvinningen kostet

SKI (TV 2): Øst politidistrikt ba om 18 millioner kroner til å etterforske forsvinningssaken i Lørenskog, men fikk bare 10 millioner. Likevel er de svært fornøyde.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Totalt har merutgiftene kommet på drøyt 15 millioner kroner fra Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant 31. oktober i fjor, til utløpet av 2019.

For 2019 alene har merutgiftene vært snaut 11 millioner kroner.

– Her er «merutgifter» viktig å understreke. Lønnsutgifter til fast ansatte som har jobbet med denne saken, er for eksempel ikke med i det regnestykket, sier politiinspektør Tommy Brøske til TV 2.

Per i dag jobber omkring 35 politifolk utelukkende med Lørenskog-forsvinningen, men tidligere har tallet vært langt høyere. Ifølge Brøske er det snakk om betydelig mer enn 100 politifolk i de mest hektiske periodene.

Politiinspektøren erkjenner at forsvinningssaken har gått på bekostning av andre saker i politidistriktet. Han sier imidlertid det er vanskelig å svare på hvilke saker de har vært nødt til å prioritere bort.

Av de 35 politifolkene som i dag jobber med Lørenskog-forsvinningen, er det fem som til vanlig etterforsker det Brøske kaller «hverdagskriminalitet». De øvrige er i stor grad hentet fra spesialistmiljøer.

– Hadde det ikke vært for denne saken, ville de sittet og etterforsket annen alvorlig kriminalitet, sier han.

Taus om prognose

Selv om politidistriktet hans kun fikk 10 av de 18 millionene de søkte om, sier Brøske at han er godt fornøyd.

– Vi er svært takknemlige for de midlene vi har fått tildelt. Så er det naturligvis forventninger om at landets nest største politidistrikt skal kunne håndtere store saker og stå i dem over tid, sier Brøske.

– Nå går vi inn i 2020. Er det aktuelt å søke om mer penger fra Politidirektoratet?

– Det får vi diskutere internt før jeg eventuelt kommenterer det offentlig, sier han.

ANTATT ÅSTED: Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra ekteparets hjem på Lørenskog 31. oktober 2018.
ANTATT ÅSTED: Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra ekteparets hjem på Lørenskog 31. oktober 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vil etterforskningen koste like mye i 2020 som den gjorde i 2019?

– Det vil være avhengig av utviklingen i saken. Vi har et mål om å finne en løsning, men foreløpig vil den fremdeles være tid- og ressurskrevende, sier Brøske.

– Med den planen dere foreløpig har lagt frem mot sommeren, er det laget noen prognose for hvilken meravgift det vil medføre for politiet?

– Vi har naturlig nok noen skisser på det, men de ønsker jeg ikke å gå inn på nå.

Nye undersøkelser

I oktober uttalte Brøske at politiet håpet å oppklare saken innen utgangen av 2019. Nå ønsker han ikke lenger å kommentere noe tidsperspektiv for etterforskningen.

– Det var naturlig da vi gikk offentlig ut med saken i fjor, at vi hadde et mål om å løse den i inneværende år. Faktum er at 2019 er over, og vi har ikke oppklart saken. Nå gjør vi helt konkrete vurderinger om hvor lenge etterforskningen kan pågå og med hvilket omfang, sier han.

– Og hvor lenge er det?

– Det vil fortsatt være basert på innholdet i saken, og fortsatt har vi ikke fått ferdigstilt etterforskningsskritt av spor som vi mener er relevante for en mulig oppklaring. Så lenge det er sånne oppgaver, vil denne etterforskningen kunne fortsette, sier han.

Like før jul gjorde politiet nye undersøkelser i boligen til Anne-Elisabeth Hagen og ektemann Tom Hagen i Sloraveien på Lørenskog. Brøske vil ikke svare på om svarene de fikk, har vært av betydning for etterforskningen.

Intensiverer jakten

Videre forteller han at politiet i den kommende perioden vil intensivere jakten på det de mener er Anne-Elisabeth Hagens lik.

– Har dere konkrete holdepunkter for hvor dere skal lete?

– Ja, vi har holdepunkter i det etterforskningsmaterialet som foreligger etter 14 måneder. Det vil naturlig nok bli benyttet. Samtidig finnes det kunnskap om hva som er relevante områder å lete i, sier Brøske.

SØK: I april, da snøen var borte, gjorde politiet omfattende søk i ulike vann omkring boligen, deriblant her i Vesletjernet. Der deltok en svensk politihund.
SØK: I april, da snøen var borte, gjorde politiet omfattende søk i ulike vann omkring boligen, deriblant her i Vesletjernet. Der deltok en svensk politihund. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kunnskapen han viser til, er blant annet tall fra Finland. Der har forskere undersøkt en rekke drapssaker hvor liket er fraktet vekk fra åstedet. I et klart flertall av sakene er liket funnet i skogsområder eller i sjøen.

– Har dere konkrete geografiske områder der dere kommer til å søke i i nær fremtid?

– Jeg vil ikke gå i detalj på hvor vi kommer til å søke. Fra tidligere har vi søkt i Langvannet og tilstøtende vann, og vi har også fulgt opp tips som har gått på konkrete andre steder både innendørs og utendørs. Men søkene vil være konsentrert om landområder i nærheten av åstedet, røper etterforskningslederen.

Fornøyd med hemmelighold

Brøske forteller at mellom 350 og 400 personer er avhørt i saken. Flere av dem er avhørt mer enn én gang. I tillegg er det gjort omfattende rundspørringer i området rundt åstedet.

Innledningsvis fikk politiet enorme mengder tips fra publikum. Brøske sier at antall tips har avtatt noe, men at det fremdeles er personer som kommer til politiet med nyttig informasjon.

Brøske sier den massive mediedekningen av saken har vært viktig for etterforskningen.

– Men i mange politisaker er det detaljer som lekker ut til pressen. Hvordan har du opplevd det som leder for etterforskningen?

– Vi har hatt det også i denne saken, men i langt mindre grad enn det som har vært tilfelle i en del andre saker, sier han.

– Hvor viktig har det vært for deg?

– Det har vært svært, svært viktig, sier han.