UNDER PRESS: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)
UNDER PRESS: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) Foto: Ørn E. Borgen

– Nå er det åpenbart at hun har noe å skjule

Arbeidsminister Anniken Hauglie nekter fortsatt å utlevere sakspapirer fra møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng den 25. oktober.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

17. desember krevde komiteen for andre gang at Hauglie skulle offentliggjøre sakspapirene fra det første møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng. Møtet fant sted 25. oktober.

«Komiteen vil understreke viktigheten av innsyn i relevante dokumenter for behandlingen av denne saken», het det i brevet til statsråden.

Komiteen viste til SSB-saken, hvor finansminister Siv Jensen (Frp) til slutt ble presset til å gi komiteen interne sakspapirer.

I SSB-saken slo Sivilombudsmannen fast at såkalte «organinterne dokumenter» etter offentleglova § 14 første ledd er å anse som et saksdokument etter offentlighetsloven. Og Stortinget fikk innsyn.

– Helt utrolig

Mandag kveld kom Anniken Hauglie med svaret. Hun nekter fortsatt å gi innsyn til sakspapirene i møtet med Nav-direktøren.

– Hauglie vil fortsatt hemmeligholde møtedokumentene. Det er helt utrolig. Nå er det åpenbart at hun har noe å skjule. Det er veldig oppsiktsvekkende, hvis vi har SSB-saken i minne. Den lille tilliten hun har igjen, er i ferd med å renne vekk nå, sier SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård, til TV 2.

KREVER ÅPENHET: Freddy André Øvstegård (SV).
KREVER ÅPENHET: Freddy André Øvstegård (SV). Foto: Stian Lysberg Solum

I svarbrevet mandag viser Hauglie til at «veilederen mellom regjering og Stortinget» om rett til å kreve dokumentinnsyn. Hun slår fast at Stortinget har eksplisitt vurdert og forkastet en rett til innsyn i interne dokumenter for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hauglie viser til at et mindretall i komiteen ikke kan kreve innsyn.

– Jeg presiserer at jeg har gitt - og fortsatt gir - fullstendig opplysninger til Stortinget om alle relevante faktiske forhold i denne saken. Jeg har også fulgt den praksis Stortinget selv har etablert for hvilke dokumenter komiteen kan kreve innsyn i og den praksis som er fulgt av skiftende regjeringen, skriver Hauglie.

Forvirret

Øvstegård mener Hauglie har misforstått.

– Det handler ikke om at et mindretall i Stortinget ønsker brevene. Det er fra en samstemt komité. Hun trekker frem et mindretall som en grunn til å ikke gi opplysningene, så blir jeg forvirret. Det har ikke noe med saken å gjøre. Det er ikke mindretall. Det er en samstemt kontrollkomité, sier Øvstegård.

– Men det er bare det samlede Stortinget, og ikke en komité som kan kreve innsyn?

– Det er riktig, og det er slik kontrollkomiteen operer. Vi ber pent om opplysningen, men det er en trussel om at Stortinget kan vedta å få den informasjonen. Dette brevet kommer fra en samlet komité. Alle partiene på Stortinget mener dette er viktig informasjon, sier SV-politikeren.

– Det er uheldig for saken at de ikke gir oss all relevant informasjon, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap).

Hauglie svarer slik på kritikken:

– Vi forsøker etter beste evne å svare på spørsmålene fra kontrollkomiteen. Det er ikke alle møter mellom et departement og et direktorat som det føres referater fra. Vanlig praksis er at e-poster eller brev danner grunnlaget både for møter og oppsummeringen av møter. Relevante e-poster og brev i denne saken har fortløpende blitt publisert på departementets nettsider og sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen, skriver statsråden i en epost til TV 2.