UNDER PRESS: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)
UNDER PRESS: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) Foto: Ørn E. Borgen

– Nå er det åpenbart at hun har noe å skjule

Arbeidsminister Anniken Hauglie nekter fortsatt å utlevere sakspapirer fra møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng den 25. oktober.

17. desember krevde komiteen for andre gang at Hauglie skulle offentliggjøre sakspapirene fra det første møtet med Nav-direktør Sigrun Vågeng. Møtet fant sted 25. oktober.

«Komiteen vil understreke viktigheten av innsyn i relevante dokumenter for behandlingen av denne saken», het det i brevet til statsråden.

Komiteen viste til SSB-saken, hvor finansminister Siv Jensen (Frp) til slutt ble presset til å gi komiteen interne sakspapirer.

I SSB-saken slo Sivilombudsmannen fast at såkalte «organinterne dokumenter» etter offentleglova § 14 første ledd er å anse som et saksdokument etter offentlighetsloven. Og Stortinget fikk innsyn.

– Helt utrolig

Mandag kveld kom Anniken Hauglie med svaret. Hun nekter fortsatt å gi innsyn til sakspapirene i møtet med Nav-direktøren.

– Hauglie vil fortsatt hemmeligholde møtedokumentene. Det er helt utrolig. Nå er det åpenbart at hun har noe å skjule. Det er veldig oppsiktsvekkende, hvis vi har SSB-saken i minne. Den lille tilliten hun har igjen, er i ferd med å renne vekk nå, sier SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård, til TV 2.

KREVER ÅPENHET: Freddy André Øvstegård (SV).
KREVER ÅPENHET: Freddy André Øvstegård (SV). Foto: Stian Lysberg Solum

I svarbrevet mandag viser Hauglie til at «veilederen mellom regjering og Stortinget» om rett til å kreve dokumentinnsyn. Hun slår fast at Stortinget har eksplisitt vurdert og forkastet en rett til innsyn i interne dokumenter for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hauglie viser til at et mindretall i komiteen ikke kan kreve innsyn.

– Jeg presiserer at jeg har gitt - og fortsatt gir - fullstendig opplysninger til Stortinget om alle relevante faktiske forhold i denne saken. Jeg har også fulgt den praksis Stortinget selv har etablert for hvilke dokumenter komiteen kan kreve innsyn i og den praksis som er fulgt av skiftende regjeringen, skriver Hauglie.

Forvirret

Øvstegård mener Hauglie har misforstått.

– Det handler ikke om at et mindretall i Stortinget ønsker brevene. Det er fra en samstemt komité. Hun trekker frem et mindretall som en grunn til å ikke gi opplysningene, så blir jeg forvirret. Det har ikke noe med saken å gjøre. Det er ikke mindretall. Det er en samstemt kontrollkomité, sier Øvstegård.

– Men det er bare det samlede Stortinget, og ikke en komité som kan kreve innsyn?

– Det er riktig, og det er slik kontrollkomiteen operer. Vi ber pent om opplysningen, men det er en trussel om at Stortinget kan vedta å få den informasjonen. Dette brevet kommer fra en samlet komité. Alle partiene på Stortinget mener dette er viktig informasjon, sier SV-politikeren.

– Det er uheldig for saken at de ikke gir oss all relevant informasjon, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap).

Hauglie svarer slik på kritikken:

– Vi forsøker etter beste evne å svare på spørsmålene fra kontrollkomiteen. Det er ikke alle møter mellom et departement og et direktorat som det føres referater fra. Vanlig praksis er at e-poster eller brev danner grunnlaget både for møter og oppsummeringen av møter. Relevante e-poster og brev i denne saken har fortløpende blitt publisert på departementets nettsider og sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen, skriver statsråden i en epost til TV 2.