Så mye koster Equinors plan

OLJEFELT: Kong Harald vil åpne Equinors nye oljefelt Johan Sverdrup på tirsdag.
OLJEFELT: Kong Harald vil åpne Equinors nye oljefelt Johan Sverdrup på tirsdag. Foto: Tom Little / AP
Equinor vil kutte nær alle klimagassutslipp innen 2050. Investeringene koster flerfoldige milliarder.

Equinor lanserer mandag sammen med LO og NHO et mål om å få klimagassutslippene ned mot null innen 2050.

Equinors nye ambisjon er å redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot null utslipp innen 2050.

Målet innebærer et kutt på over fem millioner tonn CO2 innen 2030. Equinor er tydelige på at dette ikke betyr stans i olje- og gassproduksjonen i Norge.

– Samtidig som vi realiserer disse ambisjonene, forventer vi at våre opererte felt og anlegg skal skape betydelige verdier. Feltene og anleggene har potensial til å generere om lag 3.000 milliarder kroner i inntekter til den norske stat fram mot 2030. Nye felt, levetidsforlengelser, økt olje- og gassutvinning samt effektiv drift vil bidra til høy verdiskaping, sier konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

– Av avgjørende betydning

For å kutte utslipp planlegger Equinor sammen med partnere investeringer på rundt 50 milliarder kroner.

– Samarbeid er nøkkelen til å bekjempe klimaendringene. Vi planlegger investeringer i størrelsesorden 50 milliarder kroner sammen med våre partnere innen 2030 for å kutte utslipp og styrke den langsiktige konkurransekraften til våre felt og anlegg, sier Sætre.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener Equinors planer er gode nyheter.

– At de store i sektoren, slik som Equinor, nå peker ut en klar retning mot nær null utslipp i 2050, er av avgjørende betydning. Både fordi det viser at de har forstått alvoret, og fordi kutt i utslippene på sokkelen er en forutsetning for at vi skal nå klimamålene våre, sier Elvestuen.

– Det kommer til å bli dyrere og dyrere for næringslivet å slippe ut CO2. Dette er derfor fremtidsrettede planer, sier han.

Støre fornøyd

I 2050 forventer Equinor at den norske olje- og gassproduksjonen vil ligge på under halvparten av dagens nivå.

Equinors plan om null klimautslipp innen 2050 er nødvendig og kan gjøre norske petroleumsprodukter mer konkurransedyktige, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Utvikling av havvind og et kraftnett i Nordsjøen kan legge grunnlaget for at vi i Norge kan selge energi til Europa også i det lange løp, sier Støre.

De som i dag jobber i olje og gass, kan derved være med på å videreutvikle Norge som en energinasjon, tror Støre. Videre mener han beslutningen kan gjøre norske petroleumsprodukter mer konkurransedyktige i et marked som vil legge stadig større vekt på klimaavtrykk.

Kritiske

Natur og Ungdom lar seg ikke imponere over målsettingen om kutt.

– Dette er først og fremst et pressestunt fra fossilene, ikke noe klimatiltak som monner. De store utslippene kommer fra bruk av olje, ikke produksjon, sier Andreas Randøy til NTB.

Han er innstilt som ny nestleder i organisasjonen, som søndag åpnet sitt landsmøte.

– I 2050 skal vi ikke ha noen norsk oljeproduksjon, og i tillegg er det rett og slett for sent. Tina Bru fra Høyre har for eksempel foreslått nullutslipp på sokkelen innen 2035. Skal vi løse klimakrisen, må vi ha et helt annet ambisjonsnivå enn knøttsmå kutt langt inn i framtida, legger Randøy til.

(©NTB / TV 2)

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook