UNDER PRESS: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).
UNDER PRESS: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Stian Lysberg Solum

sv mener de har funnet bevis:

– Politikken hennes har ført til at uskyldige er blitt dømt

Freddy André Øvstegård (SV) mener at han nå har funnet bevis for at Nav-skandalen også er et resultatet av en ønsket politikk fra regjeringen og arbeidsminister Anniken Hauglie.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Opposisjonspartiene på Stortinget leter nå med lupe i dokumenter før høringen i kontroll- og konstitusjonskomite torsdag og fredag.

SVs medlem i komiteen, Freddy André Øvstegård , mener nå han har funnet bevis for at Nav-skandalen også skyldes villet politikk.

Han peker på et funn i Navs internrevisjon, som ble lagt frem 11. desember.

Der kommer det frem at Navs fagnettverk har vært usikre om Trygderettens dom er riktig, blant annet fordi Stortinget kort tid i forveien hadde vedtatt innstramningen i arbeidsavklaringspenger.

* Siden 2012 har Nav tolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land, feil.

* Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, minst 36 til fengsel.

* Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort 57 feilaktige saker, og det er betalt ut rundt 1 million kroner til folk som har fått urettmessige krav.

* Riksadvokaten har bedt Nav om å avklare om feilen også gjelder andre trygdeytelser, samt om den gjelder lenger tilbake i tid.

* Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har nedsatt et utvalg som skal granske saken og levere sin rapport innen 1. juni neste år.

* Samtidig undersøker Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité saken, med utgangspunkt i Hauglies redegjørelse til Stortinget 5. november.

* Rødt fremmet 27. november mistillitsforslag mot Hauglie, men det fikk bare støtte fra partiets ene stortingsrepresentant.

* 9. januar holder kontrollkomiteen åpen høring i saken.

(Kilde: NTB)

«Trygderetten opphever 16. juni 2017 et vedtak om sykepenger under opphold i EØS-området, hvor det stilles spørsmål om NAVs rundskriv gir en riktig forståelse av trygdeforordningen 883/2004 artikkel 21. Når kjennelsen mottas i klageinstansen legges denne til fagnettverket Lovvalg- og medlemskap (MEL), som vurderte den aktuelle saken, og informerte fagmøtet på sykepenger i september 2017 (det første fagmøtet etter sommerferien). Vi får opplyst at det var uenighet i fagmøtet om Trygderettens tolkning, blant annet på grunn av at de på dette tidspunktet bare var kjent med én slik kjennelse. I tillegg var fire uker utenlandsopphold for arbeidsavklaringspenger nylig blitt lovfestet, jf. Prop.74L (2016–2017) med virkning fra 1. januar 2018.» heter det i internrevisjonen.

SV: – Skyldes regjeringens politikk

Øvstegård er ikke nådig i sin dom, og mener dette beviser at feiltolkningen også skyldes politikken til regjeringen og Anniken Hauglie.

– Dette viser at Nav-skandalen også skyldes regjeringens innstrammingspolitikk mot brukere av Nav. Hauglies politiske signaler om å ta folk som trenger hjelp har blitt oppfattet som en bekreftelse nedover i systemet om at de ikke har gjort noe feil. Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk, slår SV-politikeren fast.

SV-POLITIKER: Freddy André Øvstegård har funnet det han mener er et bevis på at regjeringens politiske signaler har påvirket Nav-skandalen.
SV-POLITIKER: Freddy André Øvstegård har funnet det han mener er et bevis på at regjeringens politiske signaler har påvirket Nav-skandalen. Foto: Stian Lysberg Solum

Han mener dette vil bli et hovedspørsmål i høringen.

– Hauglie må konfronteres med at hennes politikk har bidratt til at uskyldige er blitt dømt. Hauglie kan ikke nå lengre skyve Nav foran seg, det er hennes egen politikk som gjorde at loven ble tolket feil på et avgjørende tidspunkt.

Taus Hauglie

Anniken Hauglie og departementet er blitt forelagt utspillet fra SV.

– Hauglie takker nei til intervjuer om EØS-saken frem til høringen. Hun vil være tilgjengelig for spørsmål fra media etter høringen på fredag, skriver kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas.