Stor snøskred-fare i Nord-Norge

Både på Helgeland, i Ofoten, Salten og på Svartisen er det meldt om stor fare for snøskred torsdag. Flere andre steder er det meldt om betydelig snøskredfare.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fokksnø med dårlig binding mellom lagene og våt snø med opphopning av vann på grunn av mildværet gjør at det er utstedt varsel i faregrad fire (rød) og i faregrad tre (oransje) fra NVE.

Snøskredene kan både utløses naturlig og ved at personer beveger seg i utsatte områder. Folk på tur bes om å holde seg unna terreng brattere enn 30 garder.

Farevarslene gjelder både i Troms, deler av Finnmark, i Ofoten og på Helgelandskysten, samt på Sunnmøre og i Hardanger og på Voss.

I tillegg har Meteorologisk institutt utstedt gult farevarsel om mye og sterk vind både i Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Agder og i fjellstrøkene i Sør-Norge.