MULIG BEVIS: Privatetterforsker Tore Sandberg har overlevert en revolver av typen Colt Police Special 38 kaliber til gjenopptakelseskommisjonen i Orderud-saken.
MULIG BEVIS: Privatetterforsker Tore Sandberg har overlevert en revolver av typen Colt Police Special 38 kaliber til gjenopptakelseskommisjonen i Orderud-saken. Foto: Tore Sandberg

Orderud-ekspert tror revolver kan gi svar

VGs krimekspert Øystein Milli mener undersøkelser av revolveren kan øke sjansene for at Per Orderud (65) får sin sak gjenopptatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Hvis dette viser seg å være drapsvåpenet, kan man jo komme videre med det store spørsmålet i denne saken, og det er jo hvem som var i kårboligen og avløste skuddene, sier VGs krimkommentator Øystein Milli.

Han er en av de som har studert Orderud-drapene mest inngående, blant annet gjennom serien «Gåten Orderud», som ble sendt på NRK i fjor.

I 2002 ble Per og Veronica Orderud (47) dømt til 21 års fengsel i Eidsivating lagmannsrett for trippeldrapene på Orderud gård i 1999. Kristin Kirkemo (46) og nå avdøde Lars Grønnerød (61) ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

I fjor sommer ble det kjent at Per og Veronica Orderud har begjært sakene sine gjenopptatt.

Elden: – Spennende

Søndag kunne TV 2 fortelle at privatetterforsker Tore Sandberg før jul fikk overlevert en revolver av typen kaliber 38. Colt Police Positive Special.

EKSPERT: VGs krimekspert Øystein Milli har laget en true crime-serie om Orderud-drapene på NRK. Han har også dekket saken tett både for Romerikes Blad og VG.
EKSPERT: VGs krimekspert Øystein Milli har laget en true crime-serie om Orderud-drapene på NRK. Han har også dekket saken tett både for Romerikes Blad og VG.

I dommen legges det til grunn at ett av de mulige drapsvåpnene var en revolver av samme type som Sandberg nå har levert inn. Sandberg har fortalt at han fikk overlevert revolveren fra en person i Holmestrand-området i november.

Hvor det ble av de to våpnene som ble brukt til å drepe Anne Orderud Paust (47), Kristian Orderud (81) og Marie Orderud (84), har vært et av de store ubesvarte spørsmålene i saken.

  • 22. mai 1999: Natt til pinseaften ble ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.
  • 14. juni 1999: Ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, hennes søster Kristin Kirkemo og Kirkemos ekskjæreste Lars Grønnerød ble siktet for trippeldrapet.
  • 22. juni 2001: Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo ble i Nes herredsrett dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Lars Grønnerød ble frifunnet etter hovedtiltalen, men dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til drap.
  • 5. april 2002: Per og Veronica Orderud ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel. * Alle fire anket til Høyesterett, men bare Kristin Kirkemos sak ble tillatt prøvet. Høyesterett forkastet anken 20. desember 2002.
  • 17. juni 2010: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker avviste Lars Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i en ny rettssak.
  • November 2011: Per og Veronica Orderud trekker sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år med den begrunnelse at de ønsker videre etterforskning av saken før den blir behandlet.
  • Per Orderud ble løslatt fra fengsel 3. januar 2015. 14. januar ble også Veronica Orderud løslatt. Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble løslatt i henholdsvis 2011 og 2013.
  • 13. september 2019 døde Lars Grønnerød.

– Dette er jo veldig spennende. Om det viser seg at dette er det aktuelle våpenet, så vil jo det danne grunnlag for en helt ny etterforskning, sier Per Orderuds advokat John Christian Elden.

– Politiet må jo da følge våpenet og de som har vært i besittelse av det, og se hvor det ender. Vi tror at det ender et helt annet sted enn slik saken til nå har vært løst, sier Elden.

Det er på det rene at Kirkemo og Grønnerød begge dro til Holmestrand få dager etter drapene på Orderud gård.

Utfører prøveskudd

Kripos skal nå utføre prøveskudd med den aktuelle revolveren, for å finne ut om dette våpenet stemmer overens med de sporene som finnes på de beslaglagte prosjektilene.

Kirkemos forsvarer, advokat Tor Kjærvik, mener lite vil endre seg selv om man skulle slå fast at Colt-en er drapsvåpenet.

– Det ville ikke gi noe svar på hva som har skjedd. Det eneste man får bekreftet, er at det er dette våpenet som har blitt brukt. Hvis det viser seg å være dette våpenet, så må jo denne personen som har vært i besittelse av det, bli avhørt. Jeg kan ikke forstå at det skulle bli gitt en form for amnesti her, sier advokat Kjærvik.

Avviser teori

Han avviser at revolveren, om det skulle være drapsvåpenet, vil peke mot hans klient Kristin Kirkemo.

– Nei, på ingen måte. Det store spørsmålet her er hvem som har skutt, og det er ingen indikasjoner på at Kristin i det hele tatt har vært på gården i det aktuelle i tidsrommet da skudd ble avfyrt. Snarere har hun alibi for den kvelden, sier Kjærvik.

Øystein Milli mener undersøkelsene av revolveren kan hjelpe Per Orderud i sin kamp for å bli renvasket.

– Retten konkluderte med at drapsvåpenet var i hans hender fra april 1999. Dersom det gjennom undersøkelser og etterforskning viser seg at så ikke var tilfelle, så kan det bidra til at Per Orderud kanskje får sin sak gjenopptatt, sier Milli.