På kommunens hjemmeside skriver de at strømutgiftene for de fleste til koking av drikkevann i seks uker vil ligge på 100 kroner.

– Noen husstander har hatt kokevarsel i to perioder, andre i bare én. Etter en helhetsvurdering, der vi har lagt vekt på ekstrautgifter til strøm til koking av vann, samt betydningen av det å ha enkel tilgang til drikkevann for forbrukeren, settes prisavslaget til 200 kroner per periode med kokevarsel, skriver kommunen.

De tilføyer at det er vanskelig å fastsette verdien av det å ikke ha drikkevann i kranen.

– Hver innbygger bruker ca. 200 liter vann i døgnet. Bare en liten del av dette er til drikkevann og matlaging. Siden vannet kunne brukes til alle andre formål enn drikkevann, og visse typer matlaging, må vi gjøre en utregning for å finne prisavslaget, skriver de.

Askøy kommune vil ikke dekke utgifter til flaskevann.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.