Politiet advarer – 16 elg og rådyr påkjørt i løpet av fire timer

Det har vært unormalt mange påkjørsler av elg og rådyr i Innlandet mandag ettermiddag.

På bare fire timer fikk politiet i Innlandet melding om 16 påkjørte vilt.

Det er i hovedsak snakk om elg, men det er også noen rådyr som har blitt påkjørt mandag ettermiddag.

Mer enn vanlig

Operasjonsleder Hågen Løvseth sier at dette er et unormalt høyt tall.

– Vi har vanligvis rundt 20 påkjørsler i løpet av et døgn, men på bare fire timer har vi fått melding om 16 påkjørte vilt. Det er en del mer enn det vi er vant til, sier Løvseth.

Det har ikke vært noen alvorlige ulykker og Løvseth sier at ingen personer har blitt skadet. Det er derfor viltnemnda som har tatt seg av de påkjørte dyrene.

– Når det ikke er snakk om personskade sender vi meldingen videre til viltnemnda som tar hånd om dyret, sier Løvseth.

Elgen fløy av sted

Operasjonslederen sier at de 16 påkjørslene har vært spredd rundt i hele fylket, men at det er en vei som har hatt flere påkjørsler i dag.

– Riksvei 33 er ganske belastet. Vi har hatt tre påkjørsler siden søndag kveld, sier Frank Sollien i Viltnemda i Gjøvik kommune.

Sollien sier at det ikke er meldt om personskade og at det også har gått fint med dyrene i to av ulykkene.

– Vi hadde en påkjørsel i Rendalen i 20-tiden som vi ikke vet utfallet av enda. Dyret fløy av sted inn i skogen så vi vet foreløpig ikke om det er skadet eller ikke, sier Sollien.

Mye trafikk

Løvseth sier at han tror det er flere grunner til at det har vært så mange påkjørsler de siste timene.

– Det er mye trafikk, så da er sannsynligheten større for at det blir ulykker, sier Løvseth.

I tillegg tror han at vinterværet kan være en årsak.

– Det er mye snø i distriktet og da trekker dyrene ned til veiene.

Advarer bilistene

Etter flere påkjørsler på kort tid valgte politiet i Innlandet å gå ut med en advarsel på Twitter.

– Det er mye elg og rådyr ved vegene i Innlandet for tiden. Kjør etter forholdene og vær oppmerksom også mot vegkantene, skriver politiet.

Både Løvset og Frank Sollien i Viltnemda sier at de håper bilistene tar ekstra hensyn for å unngår flere påkjørsler.