TESTER: E-tjenesten opplyser at det er testing av fregatten Admiral Kasatonov som forårsaker forstyrrelsene.
TESTER: E-tjenesten opplyser at det er testing av fregatten Admiral Kasatonov som forårsaker forstyrrelsene. Foto: mil.ru

Russisk aktivitet forstyrrer radio- og radarutstyr

E-tjenesten kan ikke utelukke at ytterligere forstyrrelser vil forekomme.

Den siste uken har det blitt registrert forstyrrelser på radio- og radarutstyr i Finnmark. Forstyrrelsene ses i sammenheng med russisk testaktivitet.

Det opplyser E-tjenesten fredag.

– Vi har ingen ytterligere kommentar utover pressemeldingen som er sendt til NTB, sier Etterretningstjenestens talsperson Ann-Kristin Bjergene til TV 2.

Det russiske Forsvarsministeriet meldte på sin hjemmeside 18. desember at ulike enheter fra det russiske Luftforsvaret og Nordflåtens luftforsvarsstyrker i nærmeste fremtid skulle teste radioteknisk utstyr på den nye fregatten Admiral Kasatonov i Barentshavet.

Aktiviteten ses i sammenheng med den siste ukens rapporteringer og registreringer av forstyrrelser i Finnmark.

E-tjenesten vurderer det til at forstyrrelsene ikke er tilsiktet, men en bieffekt av de russiske testene.

Det er forventet at testaktiviteten fortsette på ulike plattformer i tiden fremover, og det kan derfor ikke utelukkes at ytterligere forstyrrelser vil forekomme.

Elektronisk krigføring

Russland har de siste årene satset tungt på å utvikle våpen for elektronisk krigføring. I arsenalet finnes systemer som er i stand til å slå ut signalene for mobiltelefoni, satelitt- og dronekommikasjon, GPS og FM.

Et elektronisk skjold dekker Arktis og den nordlige sjørute, og i september ble Palantin, Russlands nye bakkebaserte system for elektronisk krigføring, testet ut i felt sammen med en taktisk enhet.

Palantin-systemet klarte ifølge det russiske militærets pressetjeneste å slå ut fiendtlig samband, sensorer for elektronisk etterretning og mobilsignaler innen 1000 kilometers rekkevidde.

Ifølge Etterretningstjenesten er GPS-jamming et nytt element i det nye normalbildet i nordområdene.

Tidligere i år avslørte TV 2 at Russland drev med omfattende elektronisk jamming under NATO-øvelsen Trident Juncture.

Signaler faller ut

Tap av GPS-signaler rammer både sjøfart og luftfart, og kan i verste fall føre til tap av menneskeliv. En konsekvens av den russiske jammingen under Trident Juncture var at luftambulansetjenesten midlertidig måtte innstille sin aktivitet på en flyplass.

Også næringslivet er blitt rammet av det som politimester Ellen Katrine Hætta omtaler som samfunnsforstyrrende hendelser.

Det har vært flere tilfeller av GPS-jamming i 2019. I januar varslet Etterretningstjenesten en rekke aktører innen krisehåndtering, kritisk infrastruktur, sikkerhet og beredskap da utstyr fra russiske landstyrker i Petsjengadalen ble brukt til elektronisk jamming.

Mens grensevakter og politifolk fra utrykningsenheten i månedsskiftet februar/mars øvde på å håndtere hybride trusler og en ulovlig kryssing av grensen mellom Norge og Russland, opplevde politimannskapene at GPS-signalene plutselig falt ut.

Kontrolltårnet i Kirkenes registrerte jamming i en høyde rundt 1800-4000 fot, og de omfattende GPS-forstyrrelsene ble også opplevd av ansatte i Statens naturoppsyn.

(NTB/TV 2)