PÅ JOBB: Her er Mirmotahari på vei til jobb i Nedre Romerike tingrett i 2014.
PÅ JOBB: Her er Mirmotahari på vei til jobb i Nedre Romerike tingrett i 2014. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den tidligere advokaten Amir Mirmotahari er dømt til ti års fengsel

Amir Mirmotahari er dømt til ti års fengsel.

Mirmotahari var tiltalt for en rekke forhold. De alvorligste postene i tiltalen er forbund om kidnapping av et voldtektsoffer og drapsforbund mot en tidligere klient.

Han nekter skyld for nesten alt.

Verken kidnappingen eller drapet fant sted.

Påstand

Aktor la under rettssaken ned en påstand om elleve år og åtte måneders fengsel.

Advokaten ble av statsadvokat Trude Antonsen beskrevet som kynisk, beregnende og uten empati.

I dommen fra Oslo tingrett blir han dømt til ti års fengsel for forholdene. NTB var de første til å melde om dette.

I dommen går det fram at Mirmotaharis forklaring rundt hendelsene han er dømt for ikke virker troverdige.

«Tiltalte har videre utvist en notorisk vilje til å forsøke å påvirke vitner, både som oppnevnt forsvarer og som privatperson. Han har ikke hatt noen sperrer for dette, og etter rettens syn må hans vedvarende vilje til stadig å begå disse lovbruddene tillegges betydelig skjerpende vekt. Særlig sett hen til at flere av forholdene er gjort under hans forsvarergjerning», heter det i dommen.

Inndratt 750.000

Mirmotahari får også inndratt nær 750.000 korner.

Under rettsforhandlingene fikk retten høre et opptak der Mirmotahari og en torpedo diskuterte bortføring og neddoping av voldtektsofferet.

Det var her snakk om et offer som kviet seg for å vitne i retten.

Dommen falt fredag formiddag i Oslo tingrett.