Nordkapplatået på Magerøya i Finnmark.
Nordkapplatået på Magerøya i Finnmark. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB scanpix

Ny runde om omstridt Nordkapp-avgift

Saken som utløste voldsomt engasjement blir behandlet på nytt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark mener vedtaket om å forlenge løyve til å kreve adgangsavgift på Nordkapp-platået ikke oppfyller kravene i forvaltningsloven.

Returnert til kommunen

Vedtaket i Nordkapp kommunestyre er derfor opphevet og saken som utløste et voldsomt engasjement returnert til kommunen for ny behandling.

Det framkommer i en pressemelding fra fylkesmann Elisabeth Aspaker.

Det var for et år siden Nordkapp kommunestyre vedtok å forlenge løyve om å kreve adgangsavgift på platået ut 2019. Norsk Friluftsliv har klaget vedtaket inn for fylkesmannen, og har vunnet fram.

Norsk Friluftsliv vant fram

– Fylkesmannen har gitt oss en knusende seier i Nordkapp-saken. Samtidig er det en seier med blandede følelser. Uttalelsen viser at hundretusener har betalt en alt for høy avgift, og forsterker vår påstand om at allmennheten i sum har blitt avkrevd ulovlige avgifter for sannsynligvis flere hundre millioner kroner, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv til TV 2.

– Det er også trist at sendrektig behandling av denne saken har skapt store sår i lokalsamfunnet Nordkapp som det vil ta mange år å lege, sier han.

Klagen fra Norsk Friluftsliv begrunnes med at kommunen selv har vurdert om vilkårene i friluftsloven § 14 er oppfylt. De mener forlengelsesvedtaket skulle vært behandlet som et nytt vedtak, og at beregningsmodellen for avgiften er i strid med friluftsloven.

Fylkesmannen har som klageinstans vurdert saken grundig ut fra friluftsloven og forvaltningsloven, og konkluderer med at kommunen ikke utredet saken tilstrekkelig før vedtak ble fattet. De mener kommunen ikke begrunnet sitt vedtak og ikke gjorde en selvstendig og konkret vurdering om vilkårene i friluftsloven § 14 var oppfylt.

Klagen fra Norsk Friluftsliv retter seg også mot det opprinnelige løyvevedtaket som ble gitt i 2014. Da klaget de ikke på vedtaket. Vedtaket er utløpt, og Fylkesmannen har derfor kun påpekt feil som vi mener hefter ved dette.