ANMELDER: Carl I. Hagen, her på stortinget i november, anmelder nå en rekke personer i Nav.
ANMELDER: Carl I. Hagen, her på stortinget i november, anmelder nå en rekke personer i Nav. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Carl I. Hagen anmelder en rekke ansvarlige i Nav-skandalen

Carl I. Hagen har torsdag innlevert en anmeldelse til riksadvokaten, der han anmelder en rekke personer involvert i Nav-saken.

– Jeg tillater meg å anmelde de ansvarlige for NAV-skandalen og ber om iverksettelse av full etterforskning av mulige brudd på straffelovens paragrafer 171, 172, 173, 222 og 223 av offentlig ansatte personer i NAV, departementer, regjeringsadvokatembetet, påtalemyndigheten og domstolene, skriver Carl I. Hagen i anmeldelsen til setteriksadvokat Henry John Mæland.

Anmeldelsen ble sendt torsdag.

Tjenestefeil

De aktuelle paragrafene går på tjensestefeil, grovt uaktsom tjenestefeil, misbruk av offentlig myndighet, uriktig anklage og grov uriktig anklage.

I anmeldelsen ber Hagen om at de ansvarlige tjenestepersonene og embetspersonene hos Arbeids- og sosialdepartementet, Administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og Velferdsdirektoratet, påtalemyndigheten, Nav, regjeringsadvokaten og i domstolene blir etterforsket.

Strafferammen for de aktuelle paragrafene i straffeloven har strafferamme opp til 10 års fengsel.

– Mye tyder på at det av flere ansatte i det offentlige apparat og også offentlige organer har brutt en eller flere av straffelovens bestemmelser. Derfor denne anmeldelse idet jeg forventer at Setteriksadvokaten iverksetter etterforskning, skriver han.

Anmelderansvar

Også advokat Arild Humlen har tidligere uttalt til TV 2 at Riksadvokaten må vurdere om ansatte i Nav har gjort noe straffbart.

– Man må se for seg hvilken katastrofe dette har vært for de som har blitt anmeldt og straffet. Derfor bør man etterforske og se om det foreligger et anmelderansvar her, sier Humlen.

Advokaten mener Riksadvokaten må vurdere om ansatte i Nav har kjent til at etatens tolkningen av EØS-regler har vært i strid med internasjonale forpliktelser.

– Det følger med et anmelderansvar for alle som anmelder straffbare forhold. Det gjelder også for offentlige etater og personer, minner han om.