Lokalene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Nydalen i Oslo.
Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
Lokalene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Nydalen i Oslo. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

fersk oppdatering:

PST frykter angrep på norske moskeer

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste har antall personer i Norge som støtter høyreekstreme terroraksjoner økt. De mener det er fullt mulig at noen vil prøve å gjennomføre et terrorangrep mot moskeer.

I en fersk statusoppdatering fra PST om trusselen fra høyreekstreme i Norge og Europa, fremgår det at sikkerhetstjenesten blant annet frykter angrep på moskeer og andre samlingssteder for ikke-vestlige innvandrere. TV 2 er kjent med at alle landets politidistrikt har fått oppdateringen fra PST.

Dobling av angrep i Europa

«I løpet av 2018 og 2019 har det vært et økt fokus på bruk av terror som et politisk virkemiddel i internasjonale, høyreekstreme nettverk. I 2018 ble det gjennomført syv høyreekstreme terrorangrep. Så langt i 2019 er antallet gjennomførte høyreekstreme terrorangrep mer enn doblet, til seksten gjennomførte angrep. De høyreekstreme terrorangrepene i 2019 har vært rettet mot ikke-vestlige innvandrere, muslimer, politikere og jøder», står det i den ugraderte oppdateringen som PST publiserte i dag.

Ifølge PST har trusselen fra høyreekstreme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019.

«PST vurderer det som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført et høyreekstremt terrorangrep i Norge i 2020. Antallet personer i Norge som uttrykker støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister har også økt», skriver sikkerhetstjenesten.

Angrep mot moskeer

De mener at voldstrusselen fra høyreekstreme vil først og fremst komme fra enkeltpersoner som er uten direkte tilknytning til etablerte ekstreme grupper, men som bruker høyreekstrem ideologi for å rettferdiggjøre angrep. Angrep på blant annet moskeer trekkes spesielt frem som et mulig scenario.

«Et eventuelt terrorangrep vil sannsynligvis rettes mot samlingssteder for muslimer eller ikke-vestlige innvandrere. Målet med slik terrorhandling vil være å drepe og skade flest mulig. Høyreekstreme terrorhandlinger kan også rettes mot norske myndigheter, og politikere som oppfattes å legge til rette for innvandring og at norsk levesett og kultur ødelegges», skriver PST.

To høyreekstreme terrorangrep

Ifølge analysen til sikkerhetstjenesten vil de mest sannsynlige angrepsmidlene ved et høyreekstremt terrorangrep i Norge være skytevåpen, improviserte eksplosiver og kjøretøy.

22. juli 2011 ble Norge utsatt for et høyreekstremt angrep. Terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik tok 77 liv, deriblant 69 på Utøya. Halvparten av dem var under 18 år. Den 10. august i år opplevde Norge et nytt terrorangrep. Da skjøt 21 år gamle Philip Manshaus seg inn i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Han var bevæpnet og ville drepe flest mulig mennesker. 21-åringen ble imidlertid overmannet av to eldre menn før han klarte å forårsake alvorlig skade. Før angrepet på moskeen drepte Philip Manshaus sin 17 år gamle stesøster. Han er nå draps- og terrorsiktet og det er ventet at rettsaken vil starte i løpet av våren.