DELIKATESSE: Carl Johan Pettersen i Bjørge & Co på Ellingsøya med et prakteksemplar av klippfisk som skal eksporteres til Brasil.
DELIKATESSE: Carl Johan Pettersen i Bjørge & Co på Ellingsøya med et prakteksemplar av klippfisk som skal eksporteres til Brasil. Foto: Arne Rovick/TV 2

Svak krone gir salt bismak for klippfisk-eksportører

ELLINGSØYA (TV 2): Den lave norske krona smaker vondt for norske klippfiskeksportører.

– Se her! Dette er verdens beste klippfisk, villfanget torsk fra en bærekraftig kvote er ettertraktet vare, sier daglig leder Carl Johan Pettersen hos klippfiskeksportøren Bjørgen & Co. på Ellingsøya i Ålesund.

Seiler forbi

Det lukter salt, fisk og penger i produksjonslokalene hos den stolte og ærverdige klippfiskinstitusjonen. Men delikatessen har en bismak.

– Den svake krona gjør råstoffkonkurransen mye verre. Nå vil hele verden handle fisk i Norge som følge av kronekursen, sier daglig leder Carl Johan Pettersen hos klippfiskeksportøren Bjørge & Co på Ellingsøya i Ålesund.

Og når aktører i Europa og Kina bruker valutafordelen til å skaffe seg billig norsk fisk, får det konsekvenser for norsk industri. Råvarene havner på fryseskip som seiler forbi norskekysten med verdifull fangst som foredlingsbedriftene i kyst-Norge ikke får nyte godt av.

– Vi sliter med å holde farta oppe, og vi sliter med å få tak i råstoff til helårsarbeidsplassene i fiskeforedlingen vi driver med her. Det bekymrer oss, sier Pettersen til TV 2.

Rekord

Bekymringen kommer til tross for at norsk sjømatnæring har satt eksportrekord og passert 100 milliarder kroner. Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) mener dette er gledelige nyheter siden sjømatnæringen skaper aktivitet i hele landet.

Fiskeri- og sjøminister Harald T. Nesvik.
Fiskeri- og sjøminister Harald T. Nesvik. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Jeg vil takke alle som har bidratt til denne rekorden. Dere gjør en kjempejobb, sa Nesvik i begynnelsen av desember.

– Vi føler at vi ikke kan miste hodet når vi passerer 100 milliarder når rekordsummen egentlig skyldes valutaendringene. Vi føler at den økningen har tilfalt fangstleddet og ikke industrien, sier Pettersen.

Har troa

Men klippfiskeksportøren tror på bedre tider og på sikt en sterkere krone.

– Selv om det fører til prisøkning for forbrukerne, så er det historiske alltid stor etterspørsel etter klippfisk. Rett og slett fordi forbrukerne bare må ha tilgang til verdens beste mat, sier Pettersen.

Kronekursen er en av faktorene som spiller inn ved rentefastsettelsen og Norges Bank besluttet på sitt rentemøte i dag å holde renta uendret.

– En svakere krone enn anslått tilsier isolert sett en høyere rentebane. På den annen side ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være litt mer moderat enn tidligere lagt til grunn. Det tilsier isolert sett en litt lavere rentebane. Skulle de økonomiske utsiktene eller risikobildet endre seg, kan også renteutviklingen bli en annen enn prognosen indikerer, skriver sentralbanken.