OMDISKUTERT: Y-blokka har adresse Akersgata 44 og ligger delvis over Arne Garborgs plass. Bygningen har navn etter Y-formen sett fra luften.
Gavlveggen mot Akersgata er utsmykket med dekorasjonen Fiskerne av Carl Nesjar, sandblåst direkte inn på veggen etter skisser av Pablo Picasso.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
OMDISKUTERT: Y-blokka har adresse Akersgata 44 og ligger delvis over Arne Garborgs plass. Bygningen har navn etter Y-formen sett fra luften. Gavlveggen mot Akersgata er utsmykket med dekorasjonen Fiskerne av Carl Nesjar, sandblåst direkte inn på veggen etter skisser av Pablo Picasso. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vedtak om riving av Y-blokken blir stående

Vedtaket om å rive Y-blokken blir ikke omgjort. Kommunal- og moderniseringsdepartementets dom er at tillatelsen ikke er i strid med internasjonale konvensjoner.

Oslo kommune innvilget 5. juli 2019 rammetillatelse for riving av Y-blokken. Fylkesmannen i Oslo og Viken opprettholdt tillatelsen 11. november.

Departementet mener at konvensjonene ikke innebærer plikt til å verne Y-blokken. Klagene, som har kommet fra Oslo Arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund, er dermed ikke tatt til følge. Vedtaket om å rive Y-blokken blir stående.

Den integrerte kunsten skal tas vare på og få en ny plassering i det nye regjeringskvartalet.