Helse Nord går inn for to sykehus på Helgeland

Det ble enstemmig vedtatt på et styremøte onsdag ettermiddag.

Hovedadministrasjonen skal ligge i Sandnessjøen.

Dette er en sak som har pågått i nærmere sju år. Striden har stått om hvorvidt det skal være ett eller flere sykehus, og hvor sykehusene skal plasseres. Krefter både i Mo i Rana og i Sandnessjøen har kjempet hardt for å beholde sykehuset i sitt nærmiljø.

– Dette har vært en lang prosess. Hadde det vært enkle svar på vanskelige spørsmål, hadde dette vært avklart for lenge siden. Det store engasjementet har bidratt til at vi har gått mange runder for å finne svar på spørsmål, sier direktør i Helse Nord Lars Vorland.

To lokasjoner

Rana No skriver at forslaget som nå er vedtatt, innebærer at Helgelandssykehuset skal drives som ett sykehus, med to lokasjoner.

Hovedsykehuset med administrasjonen skal ligge i Sandnessjøen. Mo i Rana skal ha sykehus med akutt- og fødetilbud, kirurgi, radiologi, laboratorietjenester og ortopedi.

Helse nord-direktør Lars Vorland gikk selv inn for to sykehus, men i hans forslag lå ikke Sandnessjøen inne som hovedsykehus. I stedet la han opp til at ledelsen ved sykehuset selv skulle kunne bestemme dette.

– Betyr mye

I stedet ble forslaget fra styremedlem Svenn Are Jensen om at Sandnessjøen skulle få hovedsykehuset enstemmig vedtatt.

Under styremøtet argumenterte Helse nord-direktøren for at en stadig eldre befolkning gjør det riktig å ha sykehus på to steder.

– Eldre vil bo nær et sykehus. Med ett sykehus på to steder får omslag 40.000 innbyggere i sør og tett under 40.000 innbyggere i nord, kortest mulig vei til sykehus. Det betyr mye for dem, sa Vorland.

Saken oppdateres!