KANSELLERINGER: Kraftig lyn og torden skapte togkaos på Østlandet i august. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
KANSELLERINGER: Kraftig lyn og torden skapte togkaos på Østlandet i august. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Når ikke målet om punktlighet på jernbanen

89,1 prosent av persontogene har vært punktlige hittil i år. Dermed ligger det ikke an til at målet om 90 prosent punktlighet nås.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tallene ble lagt fram av Bane Nor på et pressemøte onsdag.

2019 blir litt bedre enn 2018. Da endte tallet på 88,6 prosent.

Bane Nor peker på at passasjervekst og økt slitasje påvirker punktligheten. Passasjertallet har økt fra 65 millioner opp mot 80 millioner, og antallet tog over Oslo S har økt fra 800 til mer enn 1000 per døgn siden 2010.

– Vi skal håndtere mange flere tog og passasjerer i en presset infrastruktur, og vi må gjøre det samtidig som vi oppgraderer eksisterende og bygger ut ny jernbane, forklarer konserndirektør Bjørn Kristiansen i Bane Nor i en pressemelding.

Forventer dårligere punktlighet

Østfoldbanen og Drammenbanen var stengt i flere uker i sommer på grunn av vedlikeholdsarbeider. Men da togene begynte å gå igjen, viste det seg at alt ikke gikk på skinner. Signalfeil og problemer med togsett førte til massive forsinkelser og kanselleringer.

I uke 32 og 33 samt mandag 19. august registrerte Aftenposten totalt 989 planlagte innstillinger av tog, 1.080 innstillinger som ikke var planlagt, samt massive forsinkelser for Bane Nor og Vy.

I 2020 forventer Bane Nor dårligere punktlighet i rushtiden på Østlandet fordi det planlegges flere togavganger. På den andre siden blir det plass til flere reisende.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har definert at et tog som ankommer endestasjonen og Oslo S innenfor en margin på 3:59 minutter, er punktlig. For langdistansetog og godstog er denne marginen 5:59 minutter.

Bane Nor legger ikke skjul på at infrastrukturen er gammel og at det er et stort vedlikeholdsetterslep.

– Vi har signalanlegg fra 1950-tallet og enda eldre skinnegang som er i bruk i dag. Dette er også en av hovedårsakene til at vi har punktlighetsproblemer, forklarer konserndirektøren.

Flere tiltak

Bane Nor er i gang med flere tiltak for å gjøre jernbanen mer robust. Foruten vedlikehold handler det blant annet om elektronisk overvåkning, kortere stasjonsopphold og økt satsing på den sterkt trafikkerte strekningen mellom Lillestrøm og Drammen.

Et nytt signalsystem er også under utbygging. Den digital standarden ERTMS er tatt i bruk på Østfoldbanens østre linje og installeres nå på flere strekninger. Våren 2020 åpnes en ny ERTMS-teststrekning mellom Roa og Gjøvik.

Kongsvingerbanen og Østfoldbanen peker seg ut som strekningene med flest forsinkede tog i rushtiden i 2019. Hittil i år er punktligheten i rushtiden 66,9 prosent på Kongsvingerbanen og 77,7 prosent på Østfoldbanen.

Blant langdistansetogene er det Bergensbanen som sliter med flest forsinkelser. På denne strekningen har 79,5 prosent av togene vært i rute hittil i år.

Hovedbanen peker seg ut som den strekningen med best punktlighet. Her har 91,5 prosent av togene vært punktlige så langt i 2019.