DØDE: Denne ulven ble funnet død i Åsnes i Hedmark tidligere i år. Foto: Politiet
DØDE: Denne ulven ble funnet død i Åsnes i Hedmark tidligere i år. Foto: Politiet

Ulv forgiftet og drept med frostvæske

Funnet av giftig åte i skogen i Hedmark har gjort at politiet mistenker at det er gjort i den hensikt å ta livet av ulv.

Politiet opplyser at en ulv som ble funnet død i Åsnes, Finnskog, 22 mai i år, var forgiftet med frostvæske.

Det siste året har Innlandet politidistrikt hatt flere erfaringer med at det er blitt lagt ut giftig åte i skogen.

En ulvetispe som ble funnet død i Åsnes-Finnskog i mai i år viste seg å ha spor av etylenglykol i kroppen. Utlagte kjøttbiter som ble funnet i samme område i desember i fjor, inneholdt det samme stoffet, som er en vanlig bestanddel i for eksempel frostvæske.

– Vi vil be folk være oppmerksomme og melde ifra hvis noen skulle komme over mistenkelige funn eller aktivitet som kan knyttes til dette, sier politifullmektig Einar Gauslaa Bergem ved avsnitt for økonomi og miljøkriminalitet i Innlandet politidistrikt.

Politiet ser på dette som alvorlig miljøkriminalitet og peker på at slik åte rammer tilfeldig, både på rovvilt og hunder, og kan påføre dyr store lidelser.

– Vi har ingen mistenkte i de sakene som er omtalt her, men vi ønsker tips som kan bidra til oppklaring, sier Bergem.

Det var i mars i år det ble kjent at det var funnet forgiftet kjøtt lagt ut flere steder i Finnskogen-traktene. Kjøttet var dynket i kjølevæske og ble funnet mellom Åsnes og Våler i Hedmark. En av Norges største ulveflokker, Kynna-flokken har hatt tilhold i dette området, men politiets etterforskning har ikke gitt resultater.

Ulven ble funnet i en innsjø. Foto: Politiet
Ulven ble funnet i en innsjø. Foto: Politiet
Her er bilder av politiets funn. Foto: Politiet
Her er bilder av politiets funn. Foto: Politiet
Forgiftet åte funnet av politiet. Foto: Politiet
Forgiftet åte funnet av politiet. Foto: Politiet