FRIFUNNET: Marte Spurkland, programleder i
FRIFUNNET: Marte Spurkland, programleder i "Helsekontrollen" på TV 2. Foto: Espen Solli/TV 2

Høyesterett avviser anke –TV 2 frifunnet på alle punkter

TV 2 vant på alle punkter i retten etter «Helsekontrollens» omtale av helsekostfirmaet PM International. Nå er også anken til Høyesterett avvist.

Tirsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg at anken mot TV 2 og programmet Helsekontrollen ble forkastet.

TV 2 vant på alle punkter i Oslo tingrett etter at det tyske helsekostfirmaet PM International saksøkte Helsekontrollen blant annet for å ha omtalt dem som et «pyramideselskap». De saksøkte kanalen for 70 millioner kroner.

Avvist i to instanser

Anken ble avvist også i lagmannsrettens ankeutvalg, før den nå ble avvist i Høyesterett.

– Vi mener dette er en riktig avgjørelse. Dette er nok en bekreftelse på at TV 2s journalistikk er berettiget, og på ingen måte rettsstridig, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

– Jeg er også grunnleggende glad for at PM International ikke lykkes i sine gjentatte forsøk på å sensurere den frie pressen. Det er en alvorlig tendens når denne typen selskaper bruker mye ressurser på denne typen saker. Jeg håper denne saken kan sette et eksempel framover, sier Sandnes.

Sandnes berømmer de involverte journalistene for prosessen de har vært gjennom.

– De har stått veldig godt i dette. Det har vært en krevende prosess, men jeg tror også de har sett på denne kampen som viktig, sier han.

Omfattende sak

I dommen heter det at tingretten mener bruken av begrepet «pyramideselskap» ikke nødvendigvis betyr at TV 2 sier selskapet bryter loven, som kunne vært en ærekrenkende påstand.

«Det vesentlige for saken her er at det finnes en grense mellom lovlig og ulovlig 'pyramidevirksomhet'; på samme måte som det finnes en grense mellom lovlig og ulovlig 'innside-handel' i børsnoterte verdipapirer, en grense mellom lovlig og ulovlig 'doping' som ikke uten videre faller sammen med grensedragningen etter idrettens egne regler, og en grense mellom lovlig og ulovlig 'pornografi'», skriver dommeren i sin kjennelse.

I tillegg ble selskapet beskyldt for å selge «sukkerpulver».

PM International krevde også at artikler og videoer som har blitt publisert på henholdsvis TV2s nettsider og TV 2 Sumo i forbindelse med programmet, skulle fjernes.

Redaksjonen begynte å se på selskapet etter å ha mottatt flere tips fra publikum, både om deres produkter og om markedsføringen.

TV 2-saken ble også klaget inn for Pressens Faglige Utvalg, som i fjor kom fram til at TV 2 ikke brøt god presseskikk.