LETTET: Maria Abdi Ibrahim kan endelig juble etter at saken hennes er ferdigbehandlet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
LETTET: Maria Abdi Ibrahim kan endelig juble etter at saken hennes er ferdigbehandlet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Foto: Privat

Norge brøt menneskerettighetene da Marias sønn ble tvangsadoptert

Maria Abdi Ibrahim (26) jubler etter at hun vant fram med saken sin i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Siden i sommer er Norge dømt i fire saker i EMD.

– Jeg er bare veldig glad. Dette var den siste sjansen jeg hadde for å få se sønnen min igjen, sier Maria Abdi Ibrahim, som bor i Grimstad, til TV 2.

Tirsdag formiddag fikk hun beskjed om at hennes menneskerettigheter ble krenket da sønnen ble tvangsadoptert – noe som førte til at hun ikke fikk samvær med sønnen.

– EMD er helt tydelige på at hennes og barnets rett til familieliv er krenket gjennom tvangsadopsjonen. Norge hadde ikke rett til å bryte familiebåndene, slik det skjedde, sier advokaten til Maria, Anna Lutina.

Kritikk

Også det begrensede samværet som ble gitt blir kritisert i dommen. Menneskerettsdomstolen mener at det at bånd mellom mor og barn brytes av myndighetene, ikke kan begrunne en tvangsadopsjon.

Maria kom til Norge som flyktning fra Somalia og ble mor da hun var 16 år gammel. Men da sønnen var ti måneder gammel, ble han plassert i fosterhjem begrunnet med for dårlig omsorgsevne. Han ble senere tvangsadoptert til hjemmet som er etnisk norsk, slik at gutten ikke har fått bevare sitt språk og sin kultur.

– Norge stjeler barn når de gjør det på den måten de har gjort det mot meg. Det har vært så vondt. Jeg var bare 16 år og helt alene da jeg kom til Norge. De burde hjelpe mødre og fedre som sliter, i stedet for å ta barna, sier Maria.

Sønnen hennes er nå 10 år og tilknyttet adoptivhjemmet. Derfor vil ikke Maria kreve gjenforening nå.

– Håpet mitt er at jeg kan få samvær med gutten min. Det er bedre enn ingenting, sier hun.

– Stor seier

Advokaten hennes har fulgt saken helt fra start og fram til dagens dom i Strasbourg.

– Det ble besluttet en lukket adopsjon. Nå har moren vunnet en stor moralsk seier. Hun har ikke bedt om tilbakeføring. Alt hun vil er å få samvær med sønnen. Og det vil vi jobbe videre med nå, sier Anna Lutina.

I dommen mot Norge framgår det at det ikke ble tatt nok hensyn til morens syn og interesser i beslutningsprosessen som ledet til fratakelse av foreldreansvar og adopsjon.

– Jeg håper dette fører til at jeg kan få møte sønnen min igjen. Jeg har ikke møtt ham på flere år. Og det er så vondt, sier Maria.

Går nøye gjennom dommene

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier til TV 2 at de går nøye gjennom dommene, i nært samarbeid med Regjeringsadvokaten.

– Norge har tilsluttet oss Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og EMD fordi vi ønsker oss et korrektiv utenfra der det er nødvendig. Barnevernet er en av de viktigste og kanskje mest komplekse velferdstjenestene vi har. Barna og familiene som mottar hjelp fra barnevernet er blant de mest sårbare i samfunnet vårt. Nettopp derfor er det svært viktig at sakene blir forsvarlig behandlet og at barn og foreldre får god hjelp, sier Ropstad.

Statsråden opplyser at det vil bli lagt frem forslag til ny barnevernslov for Stortinget våren 2021.

– Det er viktig at forslaget til ny barnevernslov inneholder gode menneskerettslige vurderinger. Dommer fra EMD vil inngå som en bakgrunn for dette arbeidet, sier han.

– Beklager ministeren overfor foreldrene som nå har vunnet fram i EMD?

– Jeg har stor forståelse for at disse sakene har vært krevende for de biologiske foreldrene. Vi går nå nøye gjennom dommene, men kan foreløpig ikke gå nærmere inn på dem.