AVGJØRELSE: Avgjørelsen som nå kan endre praksisen ble tatt i Borgarting Lagmannsrett i Oslo..
AVGJØRELSE: Avgjørelsen som nå kan endre praksisen ble tatt i Borgarting Lagmannsrett i Oslo.. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

ble ofre for ID-tyveri med BANKID:

Kvinne (45) vant over bankene – gir håp for andre med milliongjeld

Sist uke falt en dom i Borgarting lagmannsrett som kan bli viktig for mange utsatt for ID-tyveri. Så langt har de fleste måttet betale regningen selv – selv om andre er dømt for å ha svindlet dem.

Sist uke fikk en 45 år gammel kvinne en dom fra Borgarting lagmannsrett, i en rettssak mot Komplett Bank og Bank Norwegian.

I Oslo tingrett ble kvinnen dømt til å betale bankene summen på over en million kroner hun hadde i lån hos dem – til tross for at lånene var tatt opp av ektemannen, og han var dømt til fengsel for ID-tyveriet.

– Angrep meg

Så, i lagmannretten, snudde alt. Da var bankene enig i at kvinnen ikke hadde handlet uaktsomt da ektemannen klarte lure til seg BankID-en hennes.

TV 2 har tirsdag snakket med kvinnen.

– Dette har vært en veldig vanskelig prosess. Det har føltes som et angrep fra bankene på meg som person, at de kom etter meg med alt de hadde. De skulle jo bevise at jeg hadde handlet uaktsomt, sier hun.

Kvinnen er høyt utdannet, og eide en bolig før saken ble rullet opp i 2016. For å betale pengene bankene krevde, måtte hun selge boligen der hun bodde med sine to barn.

– Jeg kan ikke beskrive hvor vanskelig saken har vært for oss. At jeg faktisk vant fram i lagmannsretten var overraskende, det kom helt uventet på meg, men jeg ble veldig lettet. Det er jo det eneste riktige, men jeg hadde mistet troen etter dommen i tingretten, sier hun.

Fem rettssaker

Identitets-tyveri oppstår når...

... noen anskaffer, overfører, besitter eller fremstår som rette innehaver av personlige opplysninger tilhørende en privatperson eller selskap på en uautorisert måte, med den hensikt å begå bedrageri eller annen kriminalitet. Kilde: Datatilsynet

TV 2 snakket for et år siden med Janne Lundhaug. Hun skyldte da flere banker 2,1 millioner etter at samboeren tok lån ved å signere med hennes BankID.

Han ble også dømt til fengsel for svindelen, men det var likevel henne bankene gikk etter for å få pengene tilbake.

Det har også fem rettssaker mot forskjellige banker det siste året bekreftet. En av sakene vant hun også, dette var den ene saken der hun fikk bistand fra en advokat. I de andre sakene har hun representert seg selv – advokat er for dyrt.

I DYP GJELD: Janne Lundhaug. Foto: Privat
I DYP GJELD: Janne Lundhaug. Foto: Privat

– Jeg har jo ikke sjanse mot dem i retten, de kommer der med advokatene sine, og så er det bare meg, sier hun til TV 2 tirsdag.

Det hun synes er verst er følelsen hun sitter igjen med av å være kriminell.

– Her er det samboeren min som har svindlet meg, og så er det jeg som blir dømt til å betale, selv om retten allerede har slått fast at jeg er blitt utsatt for noe kriminelt, sier hun.

I Jannes sak er det særlig det at hun oppdaget et bankkort, og da burde ha mistenkt at samboeren også kunne ta flere lån, som ligger i at hun har handlet uaktsomt.

Hun mener selv at hun aldri kunne sett det komme – at samboeren gjennom 14 år tok opp flere millioner i lån for å dekke en spilleavhengighet.

I enkelte av sakene har summen blitt noe redusert etter rettssakene. Gjelden til Janne er i dag på 1,7 millioner kroner.

Også hun måtte selge huset for å betale gjeld da saken sprakk.

– Riktig dom

Slik unngår du misbruk av BankID

  • Oppgi aldri koden til din BankID brikke – denne er din personlig.
  • Har du problemer med bruken – kontakt banken – ikke venner/familie.
  • Har du mistanke om at andre kjenner til din kode, eller du har oppgitt den til andre – bytt kode umiddelbart. Dette gjøres i påloggingsbilde i Nettbanken.
  • Sjekk kontoutskriften ofte, slik vil du se om kontoen din blir tappet.
  • Enkel sjekk for å se om det er utstedt flere BankID-brikker på deg personlig; du vil ved pålogging med BankID få en nedtrekksmeny og «valgmulighet» mellom brikkene. Dette får du ikke når det bare er utstedt en brikke. Kontakt banken umiddelbart hvis det er opprettet flere brikker uten din godkjennelse
  • BankID på mobil krever ikke brikke- husk sikkerhet på mobilen!
  • Dersom du er syk, eldre, ikke-språklig, eller av andre grunner ikke selv kan betjene BankID-en din, bør du ikke dele BankID-en din, men opprette en disposisjonsfullmakt. Dermed vil det være klart hvem som gjør hva. Snakk med banken din om du har behov for en slik ordning. Kilde: Norsis

I den ferske dommen, som nå kan snu på ting, får den 45 år gamle kvinnen medhold i at hun ikke kunne gjort noe mer for å beskytte sin BankID mot ektemannen.

– Jeg mener dette er helt riktig bruk av loven, og at tingrettens dom var helt feil. Denne dommen vil forhåpentligvis kunne sette presedens i lignende saker senere, sier kvinnens advokat Trude Stormoen til TV 2.

Hun understreker at bevisbyrden i denne typen saker ligger hos bankene, og at de dermed må bevise at motparten har gjort noe uaktsomt.

Bankenes advokat Mathias F. Seierstad Haugan ønsker ikke uttale seg om detaljer i saken.

– Vi skal lese dommen og ta stilling til en eventuell anke, sier han.

– Rammer enkeltforbrukere

Forbrukertilsynet er svært fornøyd med utfallet i dommen til 45-åringen.

– Dagens regler slik de har blitt praktisert i flere tingrettsdommer gir etter vårt syn urimelige utslag ved at enkeltforbrukere må bære en uforholdsmessig stor del av kostnadene i misbrukstilfellene, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

Han mener forbrukerne i dag er for avhengig av strukturer som elektronisk ID, som i realiteten kan påføre dem store tap. Han legger også til at dette er strukturer som er svært kostnadsbesparende for bankene selv.

– Det er rimelig å stille aktsomhetskrav til forbrukeren, men ansvaret må balanseres mot systemrisikoen og det forhold at tapene kan ramme enkeltforbrukere uforholdsmessig hardt, sier Gjedrem.

I forslaget til ny finansavtalelov som er til behandling hos Justisdepartementet er det foreslått å begrense ansvaret for misbruk av e-signatur med BankID til det samme som ved misbruk av bankkort.

– Dette støtter vi, og det vil være viktig og nødvendig for å styrke forbrukernes rettigheter ved misbruk av blant annet BankID, sier han.

– Trygt

Finans Norge, som representerer bankene, mener BankID er en trygg form for identifisering.

– Og ikke bare det: det er nok for å inngå mange andre avtaler, og den er sikker nok til å la deg være en digital innbygger i Norge. Helseportalen, Altinn, NAV osv mener BankID er sikker nok. BankID har det høyeste sikkerhetsnivået for BankID etter det europeiske regleverket sIDAS. Og det er det viktig at vi opprettholder, sier forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.

Hun mener det er rett at en person blir holdt ansvarlig dersom vedkommende blir utsatt for svindel i nære relasjoner.

– Et av vilkårene for å få BankID er at du aldri deler BankIDen din med noen. Dersom noen blir utsatt for misbruk av BankID i nære relasjoner, er det dessverre ofte slik at eieren av BankID selv har delt BankIDen sin med vedkommende familiemedlem, sier hun.

Hun sier at bankene stadig ser flere som blir svindlet av personer i nær omkrets.

– Det er som regel passordet du må passe ekstra godt på. Du må gjerne sitte i sofaen med samboeren å betale regninger, men det er jo lurt å forsøke å unngå at han også ser eller får vite akkurat det personlige passordet ditt, når vi ser at det faktisk er en del som blir svindlet av sine nærmeste, sier Nergård.