RENTEEKSPERTER: Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets, sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 og sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.
RENTEEKSPERTER: Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets, sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 og sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen. Foto: Nordea Markets // SpareBank 1 // Terje Pedersen / NTB scanpix

Ekspertene med gladnyhet til nordmenn med boliglån

Ifølge ekspertene er det liten sjanse for at boliglånet ditt blir dyrere det neste året.

Torsdag klokken 10 offentliggjorde Norges Bank hva som skjer med renta. Det var likevel knyttet liten spenning til avgjørelsen.

– Vi tror Norges Bank vil holde renten uendret, sa sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1.

– Det ville vært svært overraskende om Norges Bank gjorde en endring på torsdag, sa analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Norges Bank kommer ikke til å gjøre noe med verken rentenivået eller råd om motsyklisk kapitalbuffer i denne omgang, sa sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen.

Ekspertene fikk rett i sine spådommer, og Norges Bank holdt renta uendret i desember.

– Rentene greit tilpasset

Kort forklart er styringsrenta den renta som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Endringer i styringsrenta påvirker deg direkte, spesielt om du har eller vil ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenta heves, er at boliglånet som regel blir dyrere.

Enigheten var stor om at styringsrenta skulle forbli på 1,5 prosent etter torsdag. Mer spennende er det å se på hva Norges Bank vil gjøre med renta det kommende året.

Her er ekspertene ikke like enige. Blant ekspertene TV 2 har snakket med, er det imidlertid ingen som spår en renteøkning. Det bør være gode nyheter for alle med boliglån.

– Norges Bank har til nå signalisert at det skal komme en renteøkning til, men det tror vi ikke vil skje. Neste år kommer veksten til å dempes når oljeinvesteringene flater ut. Det er ikke nødvendig med verken høyere eller lavere renter i løpet av det neste halve til hele året som kommer, sier Holvik.

Hun påpeker at gjelden fortsatt vokser raskere enn inntektene og at boligprisene stiger.

– Samtidig er ikke veksten så sterk at det er presstendenser og fare for verken høy lønns- eller prisstigning. Sånn sett er rentene ganske greit tilpasset temperaturen i økonomien.

– Ingenting tilsier renteheving

Holvik får støtte fra Bernhardsen, som på forhånd spådde at sentralbanken torsdag ville signalisere at renta blir liggende på dagens nivå i tiden fremover.

– Det vil være i tråd med budskapet de har gitt siden september. Det har ikke skjedd noe som tilsier at Norges Bank skal endre sin vurdering.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa følgende i en pressemelding torsdag:

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

Bernhardsen sier det går bra i norsk økonomi, og at det er derfor renten har steget med ett prosentpoeng det siste året.

– Norges Bank ville roe ned veksten i norsk økonomi, og det har de i stor grad oppnådd. Veksten avtar noe i forhold til et svært godt år i fjor, men det er fortsatt lyse utsikter. Det er ingenting som tilsier at Norges Bank skal heve renta, for den virker godt tilpasset den norske økonomien.

Han påpeker samtidig at forholdene kan endre seg.

– Dersom utsiktene skulle lysne betydelig, og økonomien skyter fart rundt oss, kan det selvfølgelig føre til at Norges Bank gjør en revurdering. Men ut fra det vi kjenner til i dag, ligger renta i et godt leie.

Rentekutt?

Mens Holvik og Bernhardsen tror renta vil ligge på samme nivå det neste året, spår Andreassen rentekutt. Han mente Norges Bank torsdag måtte si noe i retning av at økonomien er sårbar for nye tilbakeslag.

– Den største risikoen er at investeringene i mange former kommer til å falle markert tilbake i 2020-2022. Det er tydelig at vi har overinvestert i bondegårder, butikker og kontorer. Ifølge Statistisk Sentralbyrås investeringstelling fra november skal investeringene i mange fastlands-næringer ned allerede neste år, sier Andreassen.

Sjeføkonomen peker på at boliginvesteringene allerede er på vei ned. Han viser også til at husholdningens gjeldsvekst avtar raskt, som følge av at det er blitt vanskeligere å få forbrukslån og at renta har økt.

– Avkjølingen av norsk økonomi blir så vidt markert at rentene kommer til å måtte bli kuttet. Trolig både i juni og desember. Pessimismen vil øke etter at nye investeringstellinger for vareproduserende næringer kommer. De første anslagene for 2021 kommer i februar. De antas å bli meget svake, sier Andreassen.

Hva betyr renta for deg?

Når styringsrenta settes opp, stiger som regel også bankenes boliglånsrente. Med andre ord øker låneutgiftene for alle som har boliglån.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. Foto: Nordea
Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. Foto: Nordea

– Hvis renten går opp, vil du kanskje kunne få mindre lån enn du ønsker. Dermed blir det vanskeligere å komme inn i boligmarkedet. Etterspørselen blir mindre og boligprisene kan falle, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea.

Incedursun viser hvordan en renteøkning på 0,25 prosentpoeng kan slå ut på boliglånet.

– Låneutgiftene dine vil da øke med 2.500 kroner i året for hver million du har i gjeld før skatt. Har du for eksempel boliglån på 5 millioner kroner, blir boliglånet ditt 12.500 kroner dyrere årlig.

– Kan man si at ekspertenes spådommer er en gladnyhet for norske forbrukere?

– Ja, det vil jeg si. Men du må likevel være forberedt på en renteøkning. Boligmarkedet har stabilisert seg og finansministeren beholder boliglånsforskriften. 2020 kan være en god timing for førstegangskjøpere, sier forbrukerøkonomen.