Skrekkbildet som viser hvordan kongekrabben spiser opp fjordfisken

Kongekrabben er etterspurt og høyt priset, men har også ødelagt mye av fjordfisket i Øst-Finnmark. Et forslag om å åpne krabbefisket for fiskere fra hele fylket kan utløse krabbekrig i nord.

Skrekkbildet som viser hvordan kongekrabben spiser opp fjordfisken

Kongekrabben er etterspurt og høyt priset, men har også ødelagt mye av fjordfisket i Øst-Finnmark. Et forslag om å åpne krabbefisket for fiskere fra hele fylket kan utløse krabbekrig i nord.

– Her er er litt av fangsten vi har fått opp på line som ble satt i går kveld. Når vi treffer krabben så blir fisken seende slik ut.

Vi er ute på Varanger ombord i «Majkenjenta» der Øystein Dahl og sønnen Raymond trekker line. Kongekrabben kom før dem, så opp av havet trekker de for det meste tomme kroker, oppspist agn og fisk som måtte vrakes.

– Vi har vel hatt et direkte tap på linesesongen. Av cirka 100 tonn fisk har vi måtte vrake 20 tonn hyse. Bare det har gitt et omsetningstap på 250 000 kroner, forteller Øystein.

Ingen naturlig art

Kongekrabben er ingen naturlig art i norske farvann. De første krøp inn fra Russland for 30 år siden, men om den er uønsket er den etterspurt og høyt priset på verdensmarkedet. Dermed er den blitt en betydelig inntektskilde for fiskerne i Øst-Finnmark. Krabbe-kvoten kan gi en ekstra årsinntekt på 450 000 kroner, så nå vil også fiskere fra Vest-Finnmark delta i krabbefisket i østfylket. Får de gjennomslag for kravet så kan det utløse krabbekrig i Finnmark.

– Krabben gir lettjente penger for dem som ikke er plaget av den. Krabben er for oss en kompensasjon på direkte tap vi har på grunn av krabbeplagen.

Et forslag om åpne krabbefisket i Øst-Finnmark også for fiskere fra vest har vært ute på høring og skal snart behandles i Stortinget.

Erstatningsfiske

– Jeg synes forslaget bør avvises, sier Øystein. I likhet med mange fiskerne i Øst-Finnmark mener han at krabbefisket for dem en en slags erstatning for at fjord- og kystfisket for dem er blitt nesten helt ødelagt av krabbeinvasjonen, For å dokumentere sitt standpunkt viser han fram ei hyse som krabbene har spist inn til beinet.

– Det har jo null verdi for oss det her. Det er jo dyrefor.

Fiskere fra områder uten krabbeplage er altså uønsket på Varanger.

– Kongekrabben har resulterte i store tap for oss som driver med line. En krabbekvote som gir 450 000 dekker ikke tapet vi har på å ha kongekrabben utenfor stuedøra.

Konsekvenser for fiskerne i Øst-Finnmark

Forslaget om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket åpner for at fiskere også fra kommuner i Vest-Finnmark skal få delta om de ellers oppfyller vilkårene. Enten ved at de inkluderes samtidig, eller innen en fastsatt periode. Spørsmålet fiskerne i Øst-Finnmark stiller seg er om prinsippet om at fiskere som fikk sitt opprinnelige fiskeri ødelagt av kongekrabbens inntreden, er de som skal ha størst rett til å høste fortsatt skal ligge fast.

En økning i deltakelsen av dette fiske vil kunne endre forutsetningene for forvaltningsprinsippet, og en økning i antall fartøy i fisket vil gi redusert fangstverdi for den enkelte fisker. At lønnsomheten er så god, brukes nå som et argument for at verdien skal kunne deles på flere.