Oslo 20191112. 
I det første møtet om saken skal komiteen blant annet velge en saksordfører og bestemme om det skal holdes en åpen høring om saken med de ansvarlige statsrådene. Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet ble valgt til saksordfører.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Arendal  20180813.
Heidi Nordby Lunde (H) deltar i debatt om løsarbeidersamfunnet  under Arendalsuka.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

ordkrig før Nav-høring:

Mener Ap-toppenes fortid er problematisk

Heidi Nordby Lunde (H) trekker Arbeiderpartiets medlemmer i kontrollkomiteen inn i Nav-skandalen. Hun mener Dag Terje Andersen, som leder komiteen, burde vært kalt inn til Nav-høringen. Eva Kristin Hansen (Ap) anklager Høyre for politisk spill og lover at hun ikke freder tidligere statsråder.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag må en rekke nåværende og tidligere politikere møte til høring om Nav-skandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

Minst 85 personer er dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag.

Nå retter Høyre søkelyset mot to av dem som skal «grille» politikerne:

Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) og saksordfører for Nav-saken i samme komité, Eva Kristin Hansen.

Til TV 2 sier Høyres Heidi Nordby Lunde at persongalleriet i saken fremstår «veldig spesielt».

Minister og saksordfører

Da Dag Terje Andersen var arbeidsminister i 2009, ba Nav departementet om ekstrahjelp for å forstå EØS-regelverket om trygdeytelser som skulle oppdateres i 2012. Departementet svarte nei.

Det kom frem i Navs interne rapport om trygdeskandalen, som ble lagt frem i desember.

Eva Kristin Hansen var saksordfører for den samme saken i Stortinget, påpeker Nordby Lunde.

– Selv om de etter stortingets reglement ikke er inhabile som sådan, så er det veldig spesielt. Som komitéleder og saksordfører i dag legger de sterke føringer for saksbehandling og den kommende høringen i en sak der begge tidligere har hatt sentrale roller som arbeidsminister og saksordfører i Stortinget, sier Nordby Lunde til TV 2.

EKS-STATSRÅD: Dag Terje Andersens er tidligere arbeidsminister.
EKS-STATSRÅD: Dag Terje Andersens er tidligere arbeidsminister. Foto: Roald, Berit

Andre siden av bordet

Hun mener Dag Terje Andersen burde vært kalt inn til høringen for å forklare seg.

– Jeg mener Andersen skulle deltatt på andre siden av bordet fra hvor han sitter nå, nemlig for å forklare hva som skjedde da departementet under hans ledelse ikke ga Nav de avklaringene de ba om da han var minister.

Andersen har uttalt til Dagbladet at han vil ta orde og stille spørsmål under høringen i Stortinget førstkommende torsdag.

– Opposisjonen viser liten eller ingen interesse for hva som skjedde før 2012, til tross for at vi har fått flere eksempler på at Nav har bedt om avklaringer av regelverket før dette. Det kan virke som at de er mer opptatt av å beskytte tidligere statsråder enn å komme til bunns i saken, sier Nordby Lunde.

Nordby Lunde er andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Hvilket ansvar har de to?

– Det har tidligere kommet frem at Nav, to ganger, ba daværende arbeidsminister Dag Terje Andersen om klargjøring om hvordan etaten skulle forholde seg til EUs trygdeforordning og EØS-avtalen. Dette fikk de aldri. Det er klart at det burde være av interesse hvorfor Andersen ikke ga denne avklaringen, og hvilke følger det fikk for fortolkningen, svarer Høyre-politikeren.

– Problematisk

Dag Terje Andersen er i dag fraksjonsleder for Eva Kristin Hansen.

– Jeg har tillit til at Hansen har en klar rolleforståelse for forholdet mellom Stortinget og regjeringen, både da og nå. Andersen var ikke hennes sjef den gangen, selv om han var minister. Det er mer problematisk at han er det nå, sier Nordby Lunde.

Hun understreker at hun mener Hansen har vært ryddig i saken så langt, og at hun også har uttrykt ønske å gå langt tilbake i tid.

– Til tross for at Eva Kristin Hansen har uttrykt at hun er villig til å gå så langt tilbake som det kreves for å komme til bunns i denne saken, dreier spørsmålene fra Ap seg først og fremst om perioden etter 2012. De virker lite interessert i hva som skjedde tidligere.

Hansen: Ikke opptatt av å frede tidligere statsråder

Hansen mener Høyre og Nordby Lunde driver et politisk spill.

– Jeg registrerer at Nordby Lunde mener Stortinget skal gå lengre tilbake i tid enn 2012. Det har vi også vært veldig opptatt av fordi vi mener det er viktig å komme til bunns i alt som har skjedd i denne saken. Men, det er faktisk regjeringen selv, som kun har redegjort overfor Stortinget fra innføringen av forordningen i 2012. Det forholder vi i Stortinget oss til, men er selvfølgelig helt åpen for alle opplysninger, sier Hansen.

SAKSORDFØRER: Eva Kristin Hansen (Ap) er saksordfører Nav-saken i stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.
SAKSORDFØRER: Eva Kristin Hansen (Ap) er saksordfører Nav-saken i stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Foto: Stian Lysberg Solum

Hun sier alt skal på bordet i saken, og benekter at hun vil frede tidligere statsråder.

– Jeg mener at alt skal på bordet i denne saken. Det skylder vi alle de som er uskyldig rammet. Jeg er derfor absolutt ikke opptatt av å frede tidligere statsråder, som Nordby Lunde antyder.

Hansen mener Nordby Lunde heller «burde ta opp med sine egne folk i regjeringen at det faktisk var regjeringen som ikke ønsket at Stortinget skulle foreta undersøkelser tilbake i tid utover 2012».

– Regjeringen ønsket at et utvalg oppnevnt av dem selv skulle gjøre dette, til tross for krav fra flere partier om at det var Stortinget som burde sette ned en uavhengig granskingskommisjon, sier Hansen.

Hun mener Høyre forsøker å dreie fokus bort fra hva denne saken dreier seg om.

– Nemlig å komme til bunns i hva som gikk feil i regjeringen når alarmen gikk og folk fortsatt ble satt i fengsel. Denne saken er for alvorlig til å drive politisk spill.

Hansen hevder Høyres medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen har sagt at Dag Terje Andersens fortid som statsråd ikke er problematisk.

– At Dag Terje Andersen har vært Arbeidsminister, har vært tatt opp på flere møter i komiteen av han selv og han har spurt om dette er problematisk. Komiteens medlemmer fra Høyre har aktivt sagt at det ikke er det. Dette har vi valgt å forholde oss til.

Dag Terje Andersen har ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser.