KLIMATOPPMØTE: Under fredagens skoledemonstrasjon stod folkehavet utenfor klimatoppmøtet. Flere av de som deltar på møtet sier det er en stor kløft mellom folket og personene med makt som deltar i forhandlingene.
KLIMATOPPMØTE: Under fredagens skoledemonstrasjon stod folkehavet utenfor klimatoppmøtet. Flere av de som deltar på møtet sier det er en stor kløft mellom folket og personene med makt som deltar i forhandlingene. Foto: Manu Fernandez / AP Photo

Klimaforhandlingene langt på overtid: – Fullstendig mangel på politisk vilje

FNs klimakonferanse i Madrid skulle egentlig være over fredag, men lørdag morgen pågår fortsatt forhandlingene. – Fundemental mangel på forståelse, sier WWF Verdens naturfond.

Delegasjoner fra nærmere 200 land som er samlet i den spanske hovedstaden, har ennå ikke blitt enige om en slutterklæring på forhandlingsmøtet, som kalles COP25.

Den offisielle planen var å avrunde møtet klokka 18 fredag.

Et tema det strides om er hvordan skader forårsaket av klimaendringene i fattige land skal finansieres, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Et hovedspørsmål har vært regelverket for handel med klimakvoter.

Bakteppe av avstand

Inga Fritzen Buan i WWF Verdens naturfond har deltatt i forhandlingene i to uker, som en del av WWFs internasjonale delegasjon.

Hun forteller TV 2 at forhandlingene har vært teknisk og politisk vanskelige, og har tatt lang tid.

– Det aller viktigste vi trengte fra dette møtet var et signal fra verdens ledere om at de tar klimakrisa på alvor, og vil kutte sine klimagassutslipp i tråd med de vitenskapelige anbefalingene fra FNs klimapanel, sier Buan til TV 2.

Møtet ble flyttet fra Chile til Spania etter sosiale uroligheter i Chile. Det mener hun har gitt møtet et bakteppe av avstand mellom folket og de som forhandler.

– Mens ungdom i gatene, urfolk og andre minoriteter, vitenskapsfolk, store deler av næringslivet og hele resten av sivilsamfunnet viser vilje, har dette toppmøtet dessverre vist oss en nær fullstendig mangel på politisk vilje fra de vi trenger det mest fra – lederne i land med store utslipp, sier Buan.

– Reflekterer ikke alvoret

WWF er fornøyde med Danmarks ambisiøse nye klimalov, og det de opplever som en stadig større anerkjennelse av behovet for å fase ut kull, olje og gass.

Buan opplever også en vilje til å beskytte folk og natur mot ødeleggende klimaendringer, men mener forhandlingene i Madrid ikke reflekterer alvoret i situasjonen.

– Vi vet at vi har alt å vinne på å komme i gang så raskt som mulig, også økonomisk. Men i år som i fjor har land som Saudi Arabia og USA, som kjemper mot den globale klimadugnaden, lyktes i å stoppe vedtak som er i tråd med verdens behov og vitenskapens anbefalinger, sier Buan og fortsetter:

– Et så svakt signal om at land vil heve ambisjonene sine og kutte utslipp viser en fundemental mangel på forståelse for at klimaendringer er en krise mange land allerede står i.

– Total kløft

Hun mener Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har en stor oppgave foran seg når han nå reiser hjem.

– Han må sørge for at Norge bidrar til et kappløp mot toppen ved å sette seg mål om å halvere utslippene sine de neste ti årene, og at han og regjeringen finner fram tiltakene som vil ta oss dit, avslutter Buan.

Klima- og miljøministeren har en sentral rolle i diskusjonen rundt tap og skade, som er én av de viktige temaene det strides om.

Det store spørsmålet er hva slags pengehjelp fattige land har krav på og hvordan bistanden skal organiseres. Her står landene langt fra hverandre.

– Det handler om bildet vi gir, uttalte Elvestuen på torsdag.

– Beslutningene er viktige i seg selv, men det handler også om å vise at du har en verden som har skjønt alvoret, sier han.

Bekymringen deles av Alden Meyer i organisasjonen Union of Concerned Scientists.

– Jeg har vært på disse klimaforhandlingene siden de startet i 1991. Men jeg har aldri sett en slik nesten total kløft som vi ser her i Madrid mellom hva vitenskapen krever og folk verden rundt krever, og hva klimaforhandlerne leverer, sier han.