Beltet var stripset fast i låsen, mens sjåføren satt på selve sikkerhetsbeltet. Ikke akkurat den sikreste løsningen... Foto: Statens vegvesen.
Beltet var stripset fast i låsen, mens sjåføren satt på selve sikkerhetsbeltet. Ikke akkurat den sikreste løsningen... Foto: Statens vegvesen.

Slik forsøkte sjåføren å lure seg unna påbudet

Gikk dårlig da han ble stoppet i kontroll...

Statens vegvesen har økt fokuset på kontroll av tunge kjøretøy. Her handler det både om det tekniske og om sjåførene har alt det formelle i orden.

Mye av arbeidet gjøres ved kontrollstasjonene rundt om i landet. Men Vegvesenets kontrollører er også aktivt ute i felten, og stopper kjøretøyer.

Denne uken har Utekontroll Hedmark gjennomført kontroller ved Husum og Namnå kontrollstasjoner

Og kontrollørene fikk litt av hvert å henge fingrene i:

Påbudt siden 1998...

– Flere sjåfører hadde jukset med kjøre- og hviletiden. En transport hadde lastet tømmer inne på kapell på semitrailer, men klarte ikke å sikre dette bra nok.

– En kom kjørende med tilhenger som hadde vært med i en utforkjøring tidligere, denne hadde store skader og skulle ikke vært på veien igjen, forteller Geir Thomas Finstad som er fagleder ved Utekontroll Hedmark.

Kontrollørene kom også over et mer kuriøst regelbrudd. Helt siden 1998 har det vært påbudt å bruke bilbelte også i tunge kjøretøy. Men alle tar tydeligvis ikke dette like mye på alvor:

– Dette ville gått rett fram i første sving

Tilhengeren var skadet etter en utforkjøring og skulle ikke vært på veien igjen. Foto: Statens vegvesen.
Tilhengeren var skadet etter en utforkjøring og skulle ikke vært på veien igjen. Foto: Statens vegvesen.

62 hadde mangler

– En sjåfør hadde ikke skjønt sikkerheten ved å bruke bilbelte, hadde stripset fast beltet i låsen, og satt på bilbeltet, forteller Finstad.

Dermed ble det gebyr på vedkommende. Til sammen ble 162 kjøretøy kontrollert. Av disse hadde 62 mangler. Til sammen 32 kjøretøy endte opp med å få bruksforbud. Årsakene fordelte seg slik:

Stoppet i kontroll – ble anmeldt og utvist fra Norge

Kontrollørene var ikke imponert over denne lastesikringen. Foto: Statens vegvesen.
Kontrollørene var ikke imponert over denne lastesikringen. Foto: Statens vegvesen.

Anmeldt til politiet

– Fire hadde mangler på dekk/kjetting.

– Fem hadde ikke dokumentene i orden.

– Syv hadde overlast.

– Syv fikk påvist tekniske feil.

– Tre kjørte med farlig gods.

– To hadde sikret lasten for dårlig.

– Fire hadde feil dimensjoner.

Dessuten ble syv førere og ett firma anmeldt til politiet. Her handlet det om grove overtredelser på kjøre- og hviletid. Dessuten manglende løyve for godstransport.

Vegvesenet fikk tips, se hva de stoppet:

Se video: Så bra kjører bilen helt av seg selv