Om man sover mer enn ni timer om natten, eller har lange middagslurer, har man større sjanse for å få hjerneslag, skriver Sky News.

En kinesisk studie undersøkte søvnvanene til 31 750 friske mennesker gjennom seks år.

De som sov lenge om natten, og i tillegg hadde lengre «middagslurer» på dagtid, hadde 85 prosent større sjanse for å få hjerneslag enn dem med moderat søvnmengde.

Pass opp for lange lurer

Av de som deltok i forskningsprosjektet var det 1 438 personer som var svært utsatt for å få slag, og 119 personer som var i faresonen.

Gjennomsnittsalderen på de som deltok i forskningsprosjektet var 61,7 år.

De som fortalte at de hadde sovet ni timer eller mer om natten hadde 23 prosent større sjanse for å få et hjerneslag, enn dem som hadde sovet syv timer eller mindre, ifølge Sky News.

De som tok regelmessige «middagslurer» på over nitti minutter hadde 25 prosent større sjanse for å senere få hjerneslag enn de personene som sov under en halvtime.

Dårlig søvnkvalitet

Det er ikke bare de som sover lenge som er mer utsatt for hjerneslag; også de med dårlig søvnkvalitet er i faresonen.

De som rapporterte om dårlig søvnkvalitet hadde 29 prosent større sjanse for hjerneslag enn de som følte de hadde god søvn.

Dersom man både hadde dårlig søvnkvalitet og sov lenge økte risikoen betraktelig: Sjansen for å senere få hjerneslag ble helt 82 prosent større.

Omtrent 12 000 nordmenn blir rammet har hjerneslag årlig, ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

– Trenger mer forskning

Det er Xiaomin Zhang, ved Huazhong University of Science and Technology i Wuhan, som står bak forskningen.

Zhang mener det trengs mer forskning på hvorfor søvn og risikoen for hjerneslag henger sammen.

– Vi trenger mer forskning for å forstå hvordan lange lurer og mye søvn henger sammen med risikoen for å få hjerneslag, men tidligere studier har vist at de som tar lengre lurer og sover mye har ugunstige endringer i koleserolnivået og legger på seg, som igjen øker risikoen for hjerneslag, sier Zhang ifølge Sky News.

– I tillegg kan mye søvn antyde en generell inaktiv livsstil, som også er relatert til økt risiko for hjerneslag, sier han.