VANSKELIG SLOKKEARBEID: Seksjonsleder Tommy Kristoffersen i Bergen brannvesen sier det er mye vanskeligere å slokke brann i en batteripakke, sammenlignet med brann i en vanlig bensin- eller diesel-bil. Bildet til høyre er fra en brennende elbil på en motorvei i Østerrike.
VANSKELIG SLOKKEARBEID: Seksjonsleder Tommy Kristoffersen i Bergen brannvesen sier det er mye vanskeligere å slokke brann i en batteripakke, sammenlignet med brann i en vanlig bensin- eller diesel-bil. Bildet til høyre er fra en brennende elbil på en motorvei i Østerrike. Foto: Ivar Lid Riise / YouTube

Brannvesenet frykter flere batteri-branner

Bergen blir første by i verden med tyve prosent andel elbiler. Elbilforeningen jubler, men brannvesenet er bekymret.

Elbil-branner skjer sjelden, sammenlignet med brann i bensin- og diesel-biler.

Siden 2016 har det ifølge DSB vært minst 60 tilfeller der elbiler tar fyr, men når det først begynner å brenne i en lithium-ion-batteripakke, kan konsekvensene bli store.

Dette så man også i oktober da den elektriske fergen MF «Ytterøyningen» tok fyr i Kvinnherad i oktober. Brannen var eksplosjonsartet, og den avdekket et behov for økt kunnskap om håndtering av denne typen elektriske branner.

– Det er et veldig brennbart stoff som gjør at det blir en voldsom røykutvikling og veldig høy temperatur. I tillegg inneholder røyken giftige gasser, og det må veldig store mengder vann til for å slokke en slik brann, sier seksjonsleder Tommy Kristoffersen i Bergen brannvesen.

Det var ba.no som først intervjuet Kristoffersen om temaet.

Han understreker at det ikke er problematisk med brann i selve elbilen, men at det er batteripakken som er faremomentet. Dette gjelder også større batteripakker av typen man finner i elektriske ferger, som det blir stadig flere av ved norskekysten.

«Thermal runaway»

Disse batteriene kan ta fyr ved kollisjon, men de kan også antenne hvis det skjer en såkalt «Thermal runaway» uten fysiske sammenstøt.

– Dette er når temperaturen i en battericelle blir så høy at den er selv-akselererende. Da frigjøres det masse energi og veldig høy temperatur, noe som gir en irreversibel prosess som er vanskelig å snu, sier Kristoffersen.

Skrekken er at flere elbiler antenner mens de befinner seg på ferger, i tunneler, eller står parkert i lukkede garasjeanlegg. Da kan det være veldig vanskelig for brannvesenet å komme til med vann, og man kan få en opphopning av særs giftig røyk.

Han forteller at de fleste elbiler har innebygde sikkerhetssystemer som skal hindre at kjedereaksjonen sprer seg videre til andre battericeller, men at det er vanskelig å garantere at dette vil hindre alle branner.

– Disse brannene skjer gjerne i forbindelse med kollisjoner der man får skade på batteriet. Ting kan skje, og det er da vi blir oppringt og må kunne håndtere situasjonen, sier Kristoffersen.

Saken fortsetter under bildet

UTSTYR: Brannvesenet har et vell av utstyr tilpasset ulike brann-situasjoner. Hvis en batteripakke tar fyr, er det ifølge seksjonsleder Tommy Kristoffersen kun store mengder vann som hjelper. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.
UTSTYR: Brannvesenet har et vell av utstyr tilpasset ulike brann-situasjoner. Hvis en batteripakke tar fyr, er det ifølge seksjonsleder Tommy Kristoffersen kun store mengder vann som hjelper. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Vanskelig å slokke

Og det er nettopp utstyr, kunnskap og ressurser til å håndtere slike branner som er problemet.

Kristoffersen legger ikke skjul på at batteri-branner er svært krevende å slokke, sammenlignet med vanlige bilbranner. Særlig i lys av hendelser som fergebrannen i Kvinnherad, går etatene nå inn for å bli bedret skikket på området, med spesielt fokus på store batteripakker.

– Det gjelder å øke kompetansen på området, og derfor har vi nå tatt initiativ til å samle offentlige og private aktører i en felles workshop, der vi kan samle og bruke kunnskapen til å håndtere brann i slike batteripakker.

Bergen først i verden

Heving av kompetansen blir nok nødvendig, for nå øker antall elbiler og batteridrevne ferger raskt.

Sist uke viste tall fra Statens vegvesen at Bergen blir første større by i verden der tyve prosent av bilparken består av elbiler. Det får elbilforeningen til å juble.

Nestleder Andreas Brøvig i Hordaland elbilforening sier han gleder seg over at Bergen har tyve prosent andel elektriske biler. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.
Nestleder Andreas Brøvig i Hordaland elbilforening sier han gleder seg over at Bergen har tyve prosent andel elektriske biler. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

– Det er fantastisk at man har klart å få til en så stor andel i Bergen. Det hadde man nok ikke trodd for fem år siden, så dette er en gledens dag, sier nestleder Andreas Brøvig i Hordaland elbilforening.

Han tror årsaken til elbil-boomen i Norges nest største by skyldes rabatterte passeringer i bomringene, større utvalg av biltyper og miljøgevinsten.

– Folk velger kanskje ikke elbil utelukkende på grunn av miljøet, men man nyter godt av det. Personlig kjøpte jeg min første elbil for fem år siden. Den gang var jeg kanskje mest opptatt av teknologien og kreftene, men jeg har fått mye større fokus på miljøet etter hvert, sier Brøvig.

Tror Bergen snart når 25 prosent

Nestlederen sier forhandlerne har lange bestillingslister på kommende elbiler, og at han tror Bergen også vil være den første byen til å nå en andel på 25 prosent.

Det er nettopp denne raske økningen av antall elbiler som bekymrer brannvesenet. Kristoffersen frykter at økt antall batteridrevne biler og ferger skal gi flere branner som er farlige og vanskelige å slukke.

Hva tenker du om brannvesenet sin bekymring?

– Man må jo ta den bekymringen på alvor. Det er viktig at de har kunnskapen og utstyr for å slokke en slik brann. Samtidig ser vi at det er veldig få elbil-branner her i landet, og det er ikke noe større sjanse for brann i en elektrisk bil enn en fossilbil, sier Brøvig.

KOMPETANSE: – Vi må gjøre det vi kan for å bygge kompetansen vi trenger, sier seksjonsleder Tommy Kristoffersen i Bergen brannvesen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.
KOMPETANSE: – Vi må gjøre det vi kan for å bygge kompetansen vi trenger, sier seksjonsleder Tommy Kristoffersen i Bergen brannvesen. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

Han legger til at elbil-foreningen er opptatt av at folk lader bilen på tryggest mulig måte, med ladestasjoner som er satt opp at autoriserte fagfolk.

– Det er mye man kan gjøre for å minimere brannfaren, sier han.

Jobber med å skaffe kompetanse

Mens Bergen har tyve prosent andel elbiler, er andelen ni prosent i resten av landet. Statistikk fra Norsk elbilforening viser at bestanden har økt fra 101.000 til 251.000 på bare fire år.

Bør ikke brannvesenet gjøre alt for å finne metoder for å takle disse brannene?

– Helt klart, og det er det vi ser nå. Her må vi følge med i svingene, for det grønne skiftet har kommet og vi må gjøre det vi kan for å bygge kompetansen vi trenger, særlig når det gjelder de store batteripakkene. Da er vi likevel avhengige av gode samarbeidspartnere, altså de som utvikler systemene og batteriene. Det er dette vi tar initiativ til nå, sier Kristoffersen.