une nekter å snu:

Onsdag mister Johanna (44) retten til oppholde seg i Norge

KAN BLI SPLITTET: Familien er usikre på hva som skjer dersom Johanna Vidalon må forlate Norge.
KAN BLI SPLITTET: Familien er usikre på hva som skjer dersom Johanna Vidalon må forlate Norge. Foto: Sveinung Kyte
Utlendingsnemda (UNE) mener fortsatt Konstantinos (12) må ha egen inntekt for at moren skal få bli i Norge. – Familien er skuffet og redde for at de må forlate landet, sier advokaten deres.

Saken om Konstantinos (12) som må ha egen inntekt for at moren Johanna Hassin Vidalon skal få bli i Norge, har vekket sterke reaksjoner de siste dagene.

Advokatfullmektig Felix Helle, som representerer familien, har varslet at han stevner UNE for retten hvis de ikke gjør om avslaget.

Han har også bedt om såkalt utsatt iverksettelse av vedtaket. Det betyr at han ber om at Vidalon får bli i Norge, mens saken prøves for domstolen.

Tirsdag kom svaret fra UNE, som fastholder sitt vedtak i saken. De vil heller ikke gi en såkalt utsatt iverksettelse av vedtaket.

– UNE står kort sagt på sitt og mener det ikke er noen grunn til å gjøre om på dette, sier Helle til Tv 2.

Det innebærer at Vidalon mister retten til å oppholde seg i Norge fra i morgen - onsdag 11. desember.

– Familien reagerer sterkt fordi de mener de har rett til å være her på bakgrunn av EØS-reglene. Så de er mildt sagt forfjamset over det vedtaket som UNE har fattet i dag, sier Helle.

Uenige om EØS-regler

Mor i familien er opprinnelig fra Peru, men bodde i Hellas før hun kom til Norge med de to sønnene sine for fire år siden. Konstantinos og broren (18) er greske statsborgere, og dermed EØS-borgere.

Sønnen på 12 år er nøkkelen til opphold i Norge for Vidalon, fordi EØS-borgere har rett til å ha familien med seg, mener familiens advokat.

Men UNE vil likevel ikke gi moren familiegjenforenig med Konstantinos. Han må ha egen inntekt for å ha rett til å ta med familiemedlemmer etter EØS-regelverket, mener de.

– Det er en veldig uheldig situasjon for familien, for de har hele tiden tenkt at de kan fortsette å oppholde seg her. Reglene er relativt klare og praksis fra EU-domstolen og Efta-domstolen tilsier at de kan det, og ESA støtter deres forståelse av regelverket. Så de er veldig skuffet, sier Helle.

Han forteller at han nå på vegne familien vil be om en midlertidig forføyning av vedtaket.

– Så kommer vi til å ta stilling til hva vi vil gjøre etter det, sier Helle.

– Er familien redd for at de nå må forlate landet?

– Ja, det er de redde for.

Går mot anbefaling

Finn Arnesen, en av Norges fremste EØS-eksperter, har tidligere sagt til TV 2 at han mener UNE ikke må forhaste seg i saken.

– Det vil være en fornuftig løsning at vedtaket gis utsatt iverksettelse, og at man benytter anledningen en rettssak vil gi til å hente inn en uttalelse fra Efta-domstolen, sa Arnesen mandag.

UNE skriver i sitt vedtak at de ikke ser noen grunn til å forelegge saken for Efta-domstolen, og går dermed imot anbefalingen fra EØS-eksperten.

UNE har ikke hatt anledning til å kommentere saken tirsdag kveld.

Opprettet klagesak

I går opprettet EFTAs tilsynsorgang ESA en klagesak mot Norge med bakgrunn i familiens sak.

ESA skal vurdere om Norge bryter EØS-regler om barns bostedsrettigheter.

Tilsynsorganet har bedt om flere opplysninger om saken og spørsmålene den reiser fra Arbeids- og sosialdepartementet.

– Departementet har mottatt et spørsmål til skriftlig besvarelse fra Stortinget og en henvendelse fra ESA som gjelder denne enkeltsaken. Vi vil svare på disse innen fristen, som er i neste uke, opplyser departementet i en e-post.

Utover det ønsker de ikke å kommentere saken.

– Det er Utlendingsnemnda som har fattet det aktuelle vedtaket. De er etter loven et uavhengig forvaltningsorgan. Spørsmål om vurderingene som er gjort i denne enkeltsaken, og eventuelle spørsmål om utreisefrist og utsatt iverksettelse, må derfor rettes til UNE.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook