AMBULANSEFLY: Ambulansefly utenfor hangaren til Babcock i Tromsø.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix
AMBULANSEFLY: Ambulansefly utenfor hangaren til Babcock i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Helse Nord har satt krisestab

Helse Nord har satt krisestab etter flere uønskede hendelser rundt ambulansefly-beredskapen i Nord-Norge.

Mandag ettermiddag kalte Helse Nord inn til pressekonferanse om ambulansefly-situasjonen.

– Vi trenger tiltak som sikrer beredskapen på kort og lang sikt, opplyser Helse Nord.

– Vi er bekymret for beredskapen. For å kompensere for den manglende beredskapen, er det satt inn to svenske ambulansefly, ett i Alta og et i Tromsø, sier Eivin Juul, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten.

De siste dagene har det vært en rekke uønskede hendelser knyttet til flyambulanse-beredskapen i Nord.

Under pressekonferansen opplyste Helse Nord at de ikke vet hvorvidt de uønskede hendelsene i kvelden har fått medisinske følger, men de opplyser at det har ført til at personer har kommet senere til sykehus enn ellers.

– Det er satt krisestab. Det er alvorlig. Vi har problemer, og vet ikke hvor lenge disse vil vare. Enhver hendelse som rammer pasienter ser vi svært alvorlig på, sier Juul.

Ber om gjennomgang

Tidligere mandag la både Senterpartiet og Arbeiderpartiet fram forslag i Stortinget i forbindelse med luftambulansekrisen i nord.

Begge mener staten må ta over ambulanseflytjenesten etter fem måneder med problemer for luftambulanseselskapet Babcock som overtok driften 1. juli i år.

Senterpartiet ber i forslaget om «kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance heves som følge av at selskapet ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten.»

Partiet ber også om at det gjennomføres en ekstern uavhengig gransking av hele prosessen med luftambulanseflyanbudet og operatørbyttet.

Bekymrede flygere

Flygerforbundet mener myndighetene må vurdere å ta alle ambulansefly ut av drift, fremgår det i en bekymringsmelding sendt fra Norsk Flygerforbund.

Meldingen er sendt på bakgrunn av henvendelser fra forbundets medlemmer i Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) til Luftfartstilsynet søndag, melder VG.

Ifølge Flygerforbundet har flygerne i lang tid følt på en usikkerhet på grunn av manglende forbedring av tjenesten.

– Våre medlemmer har nå opplevd krisetilstander helt siden oppstart med ny operatør 1. juli, sier forbundsleder Yngve Carlsen.