Det er bankenes egen rapportering om mistenkelige transaksjoner som har avslørt terrorfinansieringen, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim.

– Det jeg kan bekrefte, er at det med utgangspunkt i rapportering i Norge er avslørt finansielle strukturer tilknyttet terrororganisasjoner, sier han til NRK.

Det hele startet med opprullingen av én konkret sak. Ifølge seniorrådgiver Anett Aamodt i PST dreier den seg om pengeoverføringer til IS.

– Det vi mener er at etterforskningssaken som pågår nå, omhandler penger som er sendt til en person tilknyttet ISIL, sier hun.

ISIL er en annen av forkortelsene som brukes om den ytterliggående islamistgruppa.