De siste tolv månedene har 15,6 prosent av stortingsrepresentantene, som har svart på Stortingets undersøkelse, vært utsatt for mobbing eller trakassering.

Mens 7,3 prosent har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller krenkende kommentarer.

Det skriver Stortinget i en pressemelding fredag ettermiddag.

– Alvorlig

– Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering på Stortinget. Resultatene for Stortinget er langt bedre enn internasjonale funn kunne gi grunn til å frykte. Likevel er det alvorlig at så mange melder om mobbing og trakassering, sier stortingspresident Tone W. Trøen i meldingen.

Stortingets undersøkelse er foretatt blant stortingsrepresentantene og de ansatte i partigruppene.

I alt svarte 57 prosent av representantene og en like stor andel av de ansatte i partigruppene på Stortingets undersøkelse.

Trakassering og mobbing

Blant representantene er forekomsten av trakassering og mobbing høyere enn blant de partigruppeansatte.

Blant de ansatte i partigruppene har 6,7 prosent av de som har svart oppgitt at de blir trakassert eller mobbet, og 2,9 prosent oppgir at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Det skal være trygt for alle å jobbe på Stortinget. Et viktig steg i riktig retning er å kartlegge hvordan representantene og de ansatte i partigruppene opplever det. Det har vi nå gjort, sier Trøen videre i meldingen.

Hun peker på at mobbing og trakassering gjør at terskelen for å delta i politikken blir høyere, og derfor er en trussel mot demokratiet.

Saken oppdateres!