Trafikken i Oslo-bomringen falt 2,9 prosent i november

I november falt trafikken i bomringen i Oslo og Akershus med 2,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Det viser tall som er sammenlignbare før og etter de nye bomstasjonene og takstene, som ble innført 1. juni, ifølge Fjellinjen.

Passeringsinntektene i november ble 327 millioner. Dette er en økning på 37 millioner kroner sammenlignet med november 2018 og skyldes omleggingen av bompengesystemet.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra rundt 9,4 millioner passeringer i november 2018 til cirka 32 millioner passeringer i november i år. Økningen skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer, og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger.

I november 2019 hadde Fjellinjen 32 millioner passeringer i sine bomstasjoner, og gjennomsnittsinntekt per passering var 10,2 kroner. I november 2018 var det 9,4 millioner passeringer og en gjennomsnittsinntekt på 30,9 kroner per passering.

Fossildrevne biler står for de fleste passeringene gjennom de tre bomringene i Oslo og Akershus.

(©NTB)