KOMMENTERTE RUSSISK BASE: Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok på NATO-toppmøtet i London.
KOMMENTERTE RUSSISK BASE: Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok på NATO-toppmøtet i London. Foto: Aage Aune / TV 2

Forsvarsministeren: Russland har gitt en annen forklaring på hva basen skal brukes til

OSLO/LONDON (TV 2): Slik kommenterer Frank Bakke-Jensen (H) og Etterretningstjenesten de nye opplysningene om Russlands militærbase på Frans Josefs land.

Onsdag fortalte TV 2 at Russland bygger verdens nordligste kampflybase på Frans Josefs land.

Satellittbilder som den danske militære etterretningstjenesten presenterer i sin ferske trusselvurdering, avslører at det arbeides med å forlenge rullebanen fra 2500 meter til 3500 meter.

– Russland startet arbeidet med Nagurskoje-rullebanen i 2017 og utvider fortsatt kapasiteten på basen. Når arbeidet er ferdig, vil Russland kunne bruke Nagurskoje til sine største transport-, bombe og antiubåtfly, skriver Forsvarets Efterretningstjeneste.

Mens statsminister Erna Solberg (H) var i London for å delta på NATO-toppmøtet og feire alliansens 70-årsdag kommenterte hun i et intervju Danmarks bekymring for at Russland etablerer en kampflybase rundt 1000 kilometer fra Nordpolen:

– For oss faller dette inn i bildet av et Russland som har styrket seg militært, også i nordområdene, som er raskere, mer mobilt, har mer utstyr og større kapasiteter, sa Erna Solberg til TV 2.

Følger nøye med

Nå kommenterer også Etterretningstjenesten og forsvarsministeren saken.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at Russland har gitt en annen forklaring på hva basen skal brukes til.

– Russland har vært åpen om basen, men sagt at de skal ha den til søk og redning i forbindelse med økt trafikk i Nordøstpassasjen, sier forsvarsministeren til TV 2.

Statsråden legger til at Norge fremover skal følge nøye med på hva russerne bygger i Arktis.

Satellittbilder viser at rullebanen forlenges fra 2500 meter til 3500 meter.
Satellittbilder viser at rullebanen forlenges fra 2500 meter til 3500 meter. Foto: faksimile fra FEs trusselvurdering

– Å ha god informasjon om hva som skjer er jo litt av vår jobb i nord, slik at vi unngår misforståelser og kanskje et høyere spenningsnivå, sier Frank Bakke-Jensen.

– Så du tror på at dette skal brukes til søk og redning, og ser ingen bekymringstrekk?

– Jeg tror på at vi skal følge med på hva Russland gjør på basene i nord, og så skal vi gjøre vurderingene som trengs, svarer statsråden.

Basen blir ifølge dansk etterretning Russlands hjørnestein i en fremskutt forsvarslinje i Arktis.

Russland flytter dermed en del av sitt forsvar langt ut i Nordishavet og vil kunne varsle om og imøtegå trusselen fra amerikanske presisjonsangrep, før de når russisk fastland, heter det i trusselvurderingen.

– I en krise vil basen bidra til at Russland vil kunne etablere kontroll med sjø- og luftmilitære domener i et område som er langt utenfor territorialgrensene, skriver dansk etterretning.

E-tjenesten: – Støtter dansk fremstilling

Kommunikasjonsenheten i Etterretningstjenesten skriver i en epost til TV 2 at norsk etterretning støtter den danske etterretningstjenestens fremstilling av russisk militær utvikling i Nordområdene.

– Utbyggingen av russisk basestruktur fortsetter i Nordområdene, inkludert på Kola, Frans Josefs land og langs Sibir-kysten. Utviklingen må ses i sammenheng med den russiske moderniseringen av militærmakten i Nord som har pågått siden 2008 og som har skapt langt mer anvendelig og robust russisk militærmakt i våre nærområder, opplyser Etterretningstjenesten til TV 2.

Et CIA-kart fra den kalde krigen viser GIUK-gapet.
Et CIA-kart fra den kalde krigen viser GIUK-gapet.

Et stadig mer selvhevdende Russland har i år øvd lenger sør og vest enn tidligere. I høst øvde Russland på bastionforsvaret, som betyr å nekte NATO tilgang til Østersjøen, Nordsjøen og Norskehavet. Store fareområder ble etablert i Norges økonomiske sone.

Det økte spenningsnivået mellom Russland og Vesten har ført til at USA og NATO igjen fokuserer på militær styrke og tilstedeværelse i Nord-Atlanteren.

– Vil ta uker å rekke frem

For Russland er det avgjørende å hindre eller forsinke forsterkninger fra USA til Nord-Norge gjennom havområdene mellom Grønland, Island og Storbritannia – det såkalte GIUK-gapet, ifølge den danske militære etterretningstjenesten.

– F-35 får mye oppmerksomhet, men det som er viktig, er etterretnings-virksomheten Norge retter mot Russland, sier forsvarsanalytikeren David Ochmanek ved RAND Corporation.
– F-35 får mye oppmerksomhet, men det som er viktig, er etterretnings-virksomheten Norge retter mot Russland, sier forsvarsanalytikeren David Ochmanek ved RAND Corporation. Foto: Kjell Persen / TV 2

Seniorforsker David Ochmanek ved den amerikanske tenketanken RAND Corporation sier til TV 2 at Russlands militære aktiviteter i høst, der de prøvde å nekte NATO tilgang, bør gi grunn til bekymring.

Hvis Russland samler tropper og forsyninger for å gjøre seg klar til en krig, holder det ikke å se på de militære ressursene som allerede befinner seg i området, mener han.

Man må i stedet se på hvilke ressurser som kan deployeres i løpet av 1-3 uker, fremholdt forsvarsanalytikeren da han gjestet Norge i oktober.

– Hvis en mobilisering iverksettes, er spørsmålet om vi kan matche det på vår side. Problemet er at våre styrker kommer fra den andre siden av Atlanterhavet. Det vil ta uker for oss å rekke frem, mens det tar dager for dem, sier Ochmanek til TV 2.