Oslo  20121205. NAV kontoret i Akersgata i Oslo onsdag formiddag.
Hovedkontoret til NAV.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Oslo 20121205. NAV kontoret i Akersgata i Oslo onsdag formiddag. Hovedkontoret til NAV. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Åserud, Lise

78 er feildømt i nav-skandalen:

Har betalt ut tre millioner kroner

Nav har hittil ferdigbehandlet 59 tilbakekrevingssaker og har utbetalt 3 millioner kroner etter Nav-skandalen. Nav har funnet 78 saker der folk er dømt for feiltolkningen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nav har satt ned flere innsatsteam for å komme i kontakt med og finne saker der personer har fått beskjed om tilbakekreving av ytelser, men som viste seg å være en feiltolkning av EØS-reglene.

Over 50 personer i Nav jobber med å få kontroll på sakene.

Nav anslår fremdeles at cirka 2400 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav vedrørende arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Men de tror også at antallet vil øke og at de må gå gjennom nærmere 5000 saker for å finne personene.

3 millioner kroner

Nav har i sin gjennomgang funnet enda flere saker som må sjekkes nærmere. Tidligere i høst var det 376 aktuelle saker viser et referat fra Nav som TV 2 har fått tilgang til.

– Hittil har vi funnet 553 tilbakekrevingssaker som kan være aktuelle for ny saksbehandling. Det er fattet 123 nye vedtak i disse sakene, hvorav 32 vedtak er delvis omgjort, sier Magne Fladby, leder for innsatsteam EØS-saker i Nav.

MANGE SAKER: Magne Fladby, leder innsatsteamet for EØS-saker i NAV som finner og undersøker saker som kan ha blitt berørt av feiltolkningen.
MANGE SAKER: Magne Fladby, leder innsatsteamet for EØS-saker i NAV som finner og undersøker saker som kan ha blitt berørt av feiltolkningen. Foto: Stian Lysberg Solum

TV 2 har fått tilgang på den siste oversikten til Nav og der kommer det frem at 59 av sakene er ferdigbehandlet til utbetaling.

– Av disse 59 sakene er det ikke alle som har betalt tilbake penger til NAV, og de vil følgelig heller ikke få penger tilbake. Hittil har vi utbetalt til sammen ca. 3 millioner kroner, sier Fladby.

Når det gjelder de mest alvorlige sakene der folk har blitt dømt for trygdesvindel skriver Nav at de har identifisert hele 78 saker vedrørende domfelte som er berørt av feiltolkningen, i større eller mindre grad.

I november sa Nav i et møte med Arbeidsdepartementet at de anslo at det var 48 saker, men at det antallet kom til å øke etter at politiet og Nav kontroll begynte å lete.

1730 personer har tatt kontakt

Nav har bedt folk ta kontakt hvis de tror de kan være berørt av skandalen og mange har gjort det.

– Vi har mottatt 1730 henvendelser til NAV Kontaktsenter fra personer som mener de kan være berørt av vår feiltolkning i tilbakekrevingssaker eller stans av ytelse på grunn av utenlandsopphold. Alle henvendelsene er ikke vurdert ennå. Hittil har vi funnet 864 saker som kan være aktuelle for ny saksbehandling. Noen av disse er allerede identifisert av innsatsteamet som arbeider med tilbakekrevingssakene, sier Fladby til TV 2.