Nav-topp trekker seg – direktøren blir sittende

Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav. – Jeg erkjenner at dette arbeidet burde vært løst annerledes, sier Monland. Nav-direktør Sigrun Vågeng er klar på at hun blir sittende.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fem uker etter at trygdeskandalen ble offentlig kjent, kommer den første avgangen i Nav-ledelsen.

Mandag går Kjersti Monland av som ytelsesdirektør.

– Som ytelsesdirektør erkjenner jeg at dette arbeidet burde vært løst annerledes og vi burde gjort det raskere, sier Monland.

– Hennes frie valg

Hun sier at hele Nav, og veldig mange av brukere deres, står i en krevende situasjon.

– Vi har avdekket alvorlige feil og har jobbet mye for å rette det. Nå er jeg i en slik situasjon at jeg tenker at en annen leder kan ta dette arbeidet videre, sier Monland til TV 2.

– I en del andre organisasjoner er det gjerne toppsjefen som må gå, når det oppdages omfattende systemfeil. Hvorfor er det Monland som må gå?

– At Kjersti Monland nå går er hennes helt frie valg, som hun kom med til meg for et par dager siden. Og jeg respekterer hennes valg, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng til TV 2.

Har tillit fra statsråden

Nav-direktøren er tydelig på at hun ikke kommer til å gå av selv.

– Når det gjelder min situasjon, så jobber jeg på så lenge jeg har tillit fra statsråden – og det vet jeg at jeg har. Da blir min oppgave å skaffe meg oversikt, rydde opp og rette opp feil. Vi betaler tilbake penger til folk som urettmessig har betalt inn, skaffer oss oversikt over hva som har skjedd og vi ser på andre oppgaver rundt andre ting som kunne ha blitt gjort annerledes, sier Vågeng.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker ikke å kommentere Kjersti Monlands avgang onsdag.

Svekket tillit

I en pressemelding skriver Nav selv at de har fått kraftig kritikk de siste ukene for sin håndtering av EØS-regelverket knyttet til kontantytelser.

De skriver videre at de erkjenner at tilliten til Nav er kraftig svekket, og at mange ansatte i Nav har en vanskelig arbeidshverdag.

– Jeg har kommet fram til at det er både nødvendig og riktig å sette på en ny leder som kan ta dette viktige arbeidet videre, samt styrke kraften til avdelingen i denne kritiske fasen, sier Monland.

Hun legger til at alle oppgaver i avdelingen og linjen må kunne ivaretas på en tilfredsstillende måte, både mot departementene, ledelsen i Nav og omverdenen.

Ny direktør mandag

Vågeng sier hun er glad for at Monland vil fortsette å bruke sin kompetanse og kapasitet «til beste for utviklingsarbeidet i organisasjonen».

– Kjersti stiller seg også til rådighet for å bidra med avklaring og kunnskap inn i det videre arbeidet med EØS-saken, sier Vågeng.

Bjørn Lien vil fungere som ytelsesdirektør fra mandag og inntil en permanent løsning er på plass.

Han har også tidligere jobbet som fylkestrygdedirektør i Hedmark.

– Flasketuten peker på

Eva Kristin Hansen (Ap) er saksordfører for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomités undersøkelser i saken. Hun er usikker på om det er riktig person som nå går av.

– Det kan se litt ut som flasketuten peker på, at man her skal finne noen som tar ansvar. Men at noen tar ansvar og går tror jeg er viktig for tilliten til Nav og alle de som er rammet av dette. Men om det er riktig person som nå tar hatten sin og går er vanskelig å si, sier Hansen til TV 2.

– På sin plass med konsekvenser

Leder i arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg (FrP), sier at han er fornøyd med at Kjersti Monland av som ytelsesdirektør.

– Jeg er fornøyd med at hun går av og jeg mener det er riktig og klokt. Nav tok ikke saken seriøst da omfanget og alvoret ble kjent og derfor mener jeg fortsatt at Nav trenger en ny leder som kan rydde opp, sier Wiborg til TV 2.

Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) mener det er på sin plass at Nav-skandalen også får konsekvenser for de på toppen.

– Det er på sin plass at Nav-skandalen også får konsekvenser for de på toppen, men det forandrer ingenting for Stortingets gransking. Det er regjeringen og Hauglie som må stå ansvarlige overfor Stortinget, og opplysningene vi har til nå tyder på at ministeren også har svikta. Derfor fortsetter vår gransking som før, sier Øvstegård til TV 2.

Vågeng og Hauglie sitter

Både Vågeng og Hauglie har vært under et voldsomt press etter at trygdeskandalen ble kjent.

28. oktober opplyste de to, sammen med avtroppende riksadvokat Tor-Aksel Busch, om at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land.

Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette, og minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

Hauglie ga 28. oktober uttrykk for at hun hadde tillit til Vågeng, som er 69 år og selv sier hun har planlagt å gå av neste år.