Denne siloen, som kan romme 195.000 tonn korn og 30.000 melasse og er dermed Norges største, kan bli bolig.
Denne siloen, som kan romme 195.000 tonn korn og 30.000 melasse og er dermed Norges største, kan bli bolig. Foto: Norgrain

Norges største kornsilo kan bli bolig

Felleskjøpet vurderer å selge Stavangers havnesilo til boligformål.

Anlegget kan romme 195.000 tonn korn og 30.000 melasse og skal være Skandinavias største.

Siloen har de siste årene vært i aktiv drift, men Felleskjøpet ser salget som nødvendig for å kunne flytte sin lagring nærmere de viktigste kornområdene på Østlandet og i Trøndelag.

Selskapet har også et behov for å styrke konkurransekraften ved å redusere transport og effektivisere driften.

Felleskjøpet har vedtatt at om lag 450 millioner kroner skal investeres i anlegg og infrastruktur til kornproduksjon i løpet av de neste fem til sju årene.

– Tilsvarende kapasitet skal bygges opp i de sentrale kornområdene – om det blir ett eller flere anlegg er for tidlig å si. Vi har gitt oss selv fem til sju år på å gjennomføre planen. Å selge Stavanger havnelager er en del av planen, sier styreleder Anne Skuterud i Felleskjøpet til Nationen.

Selskapet kjøpte kornlageret i 2014, med hensikt om å bruke det til beredskapslagring. I en pressemelding fra Felleskjøpet heter det at kapasiteten til eventuell beredskapslagring vil opprettholdes.

Det heter videre i pressemeldingen at det imidlertid i dag ikke er politisk vilje til beredskapslagring i statlig regi, og at det siste politiske initiativet i saken ble lagt dødt i løpet av 2019.

Siloen sto før kjøpet i 2014 i fare for å bli revet og erstattet med boliger. Skuterud sier nå at det igjen kan bli aktuelt å gjøre om siloen, som ligger midt i et av Stavangers mest attraktive boområder, til boliger.

Felleskjøpet Agri er landets største kornkjøper og markedsregulator. 750.000 tonn korn til en verdi av 2,5 milliarder kroner håndteres årlig av selskapet.