Rapport: Europa når ikke miljømålene

Kun seks av 32 fastsatte miljømål for 2020 vil nås, slås det fast i en ny rapport fra det europeiske miljøbyrået EEA.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rapporten, som har fått akronymet SOER 2020, er en sammenstilling av statusen for miljømålene satt av EUs medlemsland og landene som omfattes av miljøbyrået, inkludert Norge. Den gis ut hvert femte år.

Rapporten gir øyeblikksbilde av miljøtilstanden og måler framdriften mot de etablerte miljømålene.

Det er store forskjeller mellom landene og i fremdriften mot målene, og rapporten viser at artsmangfoldet synker raskt, at det er overforbruk av naturressurser og at konsekvensene av klimaendringene blir større, skriver Miljødirektoratet.

Kun seks av målene som har frist til 2020 ventes å nås i stor grad. For ni andre mål forventes det delvis oppnåelse innen tidsrammen, mens man for 17 mål ikke er i rute.

Direktoratet sier at det er behov for store omstillinger i de europeiske mat-, transport- og energisystemene.

Det har vært lite spor til bedring siden den forrige rapporten kom i 2015.

– SOER 2020 er den mest omfattende miljøvurderingen noensinne gjennomført i Europa. Rapporten gir oss et solid kunnskapsgrunnlag og et varsku om at nåværende tiltak ikke er nok. Det er nedslående å se at det ikke har vært forbedring siden forrige rapport i 2015, så vi er nødt til å få opp tempoet for å reversere de dystre utsiktene mot 2030, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

(©NTB)