286 narkotikadødsfall i 2018

286 personer døde av narkotika i Norge i 2018. Det er 39 flere enn i 2017, men på samme nivå som i 2015 og 2016.

For tredje år på rad var ikke heroin hyppigste dødsårsak, men andre opioider som morfin, kodein og oxycodon, viser tall fra Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.

– Andre opioider er en samlekategori, og vi vet ikke hvilke av stoffene morfin, kodein og oxycodon som er brukt. For å få mer kunnskap om dette må en ha tilgang til de enkelte dødsmeldingene eller obduksjonsrapportene, sier seniorforsker Linn Gjersing i Folkehelseinstituttet.

Narkotikautløste dødsfall kan deles inn i tre hovedgrupper: forgiftningsulykker (overdoser), selvmord og psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk.

Av de 286 dødsfallene i 2018 var 210 dødsfall forgiftningsulykker, 51 selvmord og 24 dødsfall hvor psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse var dødsårsak.

Gjennomsnittsalderen til dem som dør av narkotikautløste årsaker, har økt fra 36 år i 2006 til 44 år i 2018. Sju av ti som dør av narkotika, er menn.

Nedgangen i narkotikautløste dødsfall i 2017 kan ha vært en tilfeldig variasjon, eller den kan skyldes endringer i tilgang til eller renhetsgrad på rusmidler det året, opplyser Folkehelseinstituttet.

(©NTB)