stålsett-saken:

Kilder til TV 2: Full strid om hvem som er eldre

BOLLESTADS HJERTESAK: Olaug Bollestad har lenge kjempet for eldre ureturnerbare kvinner.
BOLLESTADS HJERTESAK: Olaug Bollestad har lenge kjempet for eldre ureturnerbare kvinner. Foto: Vidar Ruud
Det er full strid i regjeringen om amnestiet som skulle gis til eldre, ureturnerbare asylsøkere. For Frp og KrF er uenige om hva det betyr å være «eldre».

Sist uke avslørte TV2 at tidligere biskop i Oslo Gunnar Stålsett (84) risikerer fengselsstraff, fordi han har gitt en «ureturnerbar asylsøker» jobb som vaskehjelp.

Lula Tekle (55) fra Eritrea har jobbet ulovlig for Stålsett og hans kone siden 2011.

Saken er et eksempel på en intern politisk strid i regjering, som TV 2 nå kan avsløre.

I kjølvannet av Stålsett-saken, har KrF pekt på en formulering i regjeringsplattformen, som ble forhandlet fram på Granavolden på Hadeland.

I plattformen står det at regjeringen skal «Legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at den ikke skaper presedens, og vil ikke gjelde for straffedømte».

Hva er eldre?

Men det KrF trodde skulle bli en stor seier, kan ende i en nedtur.

TV 2 får nå opplyst at justisminister Jøran Kallmyr har gitt KrF et tilbud om at eldre skal defineres som 55 år.

Hadde KrF godtatt kompromisset i regjeringen om at engangsløsningen for eldre ureturnerbare asylsøkere skal gjelde de over 55 år, så kunne Stålsetts vaskehjelp fått oppholdstillatelse og fått jobbe.

– KrF kunne allerede i høst reddet Stålsetts vaskjehjelp, sier en Frp-kilde.

Men regjeringen har ikke blitt enige om hva som defineres som eldre.

Lula Tekle jobber for Gunnar Stålsett. I etterkant av saken, har det blitt politisk debatt om ureturnerbare eldre asylsøkere bør få jobbe i Norge.
Lula Tekle jobber for Gunnar Stålsett. I etterkant av saken, har det blitt politisk debatt om ureturnerbare eldre asylsøkere bør få jobbe i Norge. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

Ifølge kilder i Fremskrittspartiet stortingsgruppe, har KrF takket nei til at de over 55 år skal defineres som eldre. Disse opplysningene får TV 2 også bekreftet av andre kilder.

Fremskrittspartiets utgangspunkt var 60 år. TV 2 får opplyst at saken har vært oppe i regjeringskonferanser.

Grunnen til at KrF takket nei, er at det var for få som ville falle inn under amnestiet.

TV 2 har fått innsyn i tall fra Utlendingsdirektoratet (UD) som viser at det er svært få over 55 år som har utreiseplikt og har vært i Norge i over 16 år.

  • Ifølge UDI finnes det to stykker i mottak mellom 55 og 60 år, og seks stykker over 60 år.
  • I tillegg kommer de med privat bostedsadresse. Der har UDI registrert fem stykker med en bostedsadresse som ikke registrert for mer enn to år siden.

Tallene fra UDI

Ifølge UDI er det per i dag 19 utreisepliktige over 50 år i mottakssystemet, der det er gått minst 16 år siden søknaden.

Av disse er elleve mellom 50 og 55 år, to mellom 55 og 60 år og seks over 60 år.

I tillegg kommer utreisepliktige over 50 år, med privat bostedsadresse, der det er gått minst 16 år siden søknaden. UDI skriver i en epost til TV 2 at de ikke har ingen god oversikt over antallet, da det ikke er mulig å vite om en person med utreiseplikt faktisk befinner seg i Norge eller ikke, selv om personen er registrert med adresse i Folkeregisteret.

– Hvis vi begrenser søket til personer registrert med privat bostedsadresse ikke eldre enn to år gammel, finner vi 5 personer, skriver UDI.

Til sammen gir dette 24 utreisepliktige personer over 50 år, der det er gått minst 16 år siden søknaden.

– Det er imidlertid ikke mulig å gi sikre tall, uten å undersøke hver sak individuelt. Vi har til info ikke tall på eventuelle straffedømte innbakt i disse tallene, skriver UDI.

Kallmyr: Det foreligger en skisse

Justisminister Jøran Kallmyr bekrefter overfor TV 2 at det foreligger en skisse i saken.

– Det er ikke så veldig mange det kommer til å gjelde, men jeg vil ikke gå nærmere inn på hvilken skisse jeg har gått inn på under dette punktet, sier han til TV 2.

– Hva vil det si å være eldre?

– Nei, det er jo et av de punktene som er litt udefinerte da i Granavolden. Men i det at det skal være eldre, er det jo ikke snakk om 40-åringer akkurat, sier Kallmyr.

SKISSE: Justisminister Jøran Kallmyr bekrefter overfor TV 2 at det foreligger en skisse i saken.
SKISSE: Justisminister Jøran Kallmyr bekrefter overfor TV 2 at det foreligger en skisse i saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Hva mener du?

– Jeg vil ikke gå inn på den skissen jeg har foreslått som en løsning, men vi jobber med punktet sammen med våre regjeringskolleger, sier justisministeren.

– Ifølge TV 2s kilder har KrF takket nei til et tilbud på 55 år?

– Jeg ønsker ikke kommentere hvilken skisse vi har foreslått som noen løsning på dette punktet nå.

– Kan du avkrefte det?

– Jeg ønsker ikke å si hvilke løsning vi har hatt til skisse, svarer Kallmyr.

Han sier det er snakk om rundt ti personer som amnestiet vil gjelde.

KrF-nestleder og statsråd Olaug Bollestad vil ikke kommentere TV 2s opplysninger om at KrF har takket nei til å legge opp til 55 år som definisjonen på «eldre» i denne saken.

Frps innvandringspolitiske talsperson sier til TV 2 at svært få skal omfattes av ordningen.

– For Frp er det viktig å holde seg til den inngåtte avtalen, og der står det «eldre». Er man under seksti kan man neppe kalles eldre. At antallet som blir omfattet av denne ordningen er svært lavt er noe alle bør være glade for, det betyr at ordningen ikke får særlig negative konsekvenser og at vi kan konsentrere oss om å ha et asylsystem som er forbehold de som trenger det, ikke grunnløse asylsøkere, sier Helgheim.

Hjertesak for Bollestad

I flere år har Bollestad engasjert seg sterkt for ureturnerbare, eldre asylsøkere. Siden 2011 har de ikke fått lov å jobbe i Norge.

På sin Facebook-profil 7. mai i 2018 skrev Bollestad at «slik kan vi ikke behandle mennesker».

Da fikk Bollestad overlevert en rapport fra organisasjonen «Rettferdighet i asylpolitikken». Rapporten omhandler lengeværende kvinnelige asylsøkere med opphold.

– Vi kan ikke lukke øynene. Disse damene vil trenge vår hjelp. Vi knekker ikke velferdsstaten av å hjelpe 60 damer, sa Bollestad til Stavanger Aftenblad i forbindelse med samme sak.

Kilder til TV 2: Full strid om hvem som er eldre

Bollestad: – Vet ikke hvor mange

Tirsdag stekte landbruks- og matminister Bollestad vafler på Oslo slumstasjon, som drives av Frelsesarmeen. Hun spøker med at vafler er KrFs nasjonalkake, og forteller om sitt bankende hjerte for ureturnerbare eldre asylsøkere.

– Det har vært en utfordring som har engasjert meg spesielt, sier Bollestad, statsråd og nestleder i KrF.

Hun understreker at mange av disse eldre asylsøkerne får sykdommer og de trenger hjelp. Det er ekstra vanskelig når de må leve i skjul.

– Hva betyr eldre i denne sammenhengen?

– Det er jo folk som har vært her i veldig mange år. Folk som er over 65-70 år og mange av dem er jo mye eldre enn det også, sier Bollestad.

På spørsmål om hvor mange det kan være snakk om, sier hun at de ikke vet det helt ennå, men at det jobbes iherdig med å finne ut hvor mange det er, sier Bollestad.

KrF har etter det TV 2 erfarer, ment at et slikt amnesti ville kunne gjelde fra omkring 70 til hundre personer.

– Ja, det kan godt være et tall, men vi vet ikke tallet helt ennå derfor må vi finne det tallet først, men det er viktig for oss å klare å finne en ordning her, sier Bollestad.

Bollestad bekrefter at dette er en vanskelig sak, men sier at denne diskusjonen skal tas innad i regjeringen.

Lula Tekle har sagt til TV 2 at hun gjerne skulle tatt fengselsstraffen til Ståsett, hvis det blir aktuelt. Hun er 55 år, og oppfyller dermed kravene til det som skisseres som løsning i regjeringserklæringen. Forslaget til kompromiss kunne altså reddet situasjonen for biskopens vaskehjelp.

– Vil en slik løsning omfatte slike som henne, Bollestad?

– Det er jo eldre, sjuke som vi snakker om, som ofte er i skjul. Så jeg skal ikke være den som definerer folk inn eller ut av den ordningen. Dette er en ordning som vi nå ser på i fellesskap, sier Bollestad.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook